FI SV EN

Grund för ägandet

Indelningen av statsägda bolag i kommersiella bolag och bolag med specialuppgifter