Omistusmuutokset ja tulot

Muutokset valtion yhtiöomistuksessa voivat olla yhtiöiden omistuspohjan laajentamista tai valtion omistusosuuksien lisäämistä. Valtion saamat tulot yhtiöomistuksesta koostuvat pääosin osinko- ja myyntituloista. 

Valtion yhtiöomistusmuutokset vuosina 2007-2018

Valtion osakemyyntitulot

 

 

Valtion kassaan tuloutetut osingot 1996-2017