Omistusmuutokset ja tulot

Muutokset valtion yhtiöomistuksessa voivat olla yhtiöiden omistuspohjan laajentamista tai valtion omistusosuuksien lisäämistä. Valtion saamat tulot yhtiöomistuksesta koostuvat pääosin osinko- ja myyntituloista.

Valtion saamat tulot

Taulukkokuva valtion saamista osinko, pääomanpalautus- ja myyntituoloista

Valtion yhtiöomistusmuutokset vuosina 2007-2021