Valtion suoran osakeomistuksen tuotto

Pörssilistatut yhtiöt vuonna 2016

Luvuissa ei ole mukana pankki- ja vakuutustoimialan yhtiöitä
 

 

Osinko-
suhde-%

Osinko-
tuotto-%

P/E-luku

Suoraan omistetut valtioenemmistöiset yhtiöt

87,8

5,8

15,1

Pörssiyhtiöt keskimäärin

79,2

4,4

18,1