Finnvera Oyj

Toimiala

Yhtiön toimialana on rahoitustoiminnan harjoittaminen antamalla ja hallinnoimalla luottoja, takuita ja takauksia ja muita vastuusitoumuksia sekä tekemällä pääomasijoituksia. Yhtiön toimialana on myös tehdä yritysten rahoitukseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä harjoittaa yrityksen rahoitukseen liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa sekä neuvontaa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on rahoituspalveluja tarjoamalla edistää ja kehittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä ja vientitoimintaa. Yhtiö edistää toiminnassaan valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteutumista. Yhtiö suuntaa toimintansa korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita.

Yhtiön toiminnan tarkoituksesta, tehtävistä ja taloudellisesta toimintaperiaatteista säädetään valtion erityisrahoitusyhtiöistä annetussa laissa (443/1998). Yhtiön toiminnassa otetaan lisäksi huomioon se, mitä valtion vientitakuista annetussa laissa (422/2001), valtion alustakauksista annetussa laissa (573/1972), ympäristösuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetussa laissa (609/1973), valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa (651/1985) sekä valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetussa laissa 8445/1998) säädetään.

Kotipaikka

Kuopio

Perustettu

1999

Yhteystiedot

Pääkonttori/Helsinki
Eteläesplanadi 8

PL 1010, 00101 Helsinki

Pääkonttori/Kuopio
Haapaniemenkatu 40

PL 1127, 70111 Kuopio

Vaihde: 0204 6011
Faksi: 029 460 2775
[email protected]

Omistajaohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoja

Finnveran verkkosivut