Governia Oy

Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kotimaisten ja ulkomaisten yritysten osakkeita ja osuuksia. Yhtiö huolehtii emoyhtiönä ja katto-organisaationa kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden johtamisesta, rahoituksesta ja valvonnasta sekä huolehtii keskitetysti konserniin kuuluvien yhtiöiden konsernihallinnollisista ja muista tämän kaltaisista yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun. 

Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kiinteistöjen peruskorjausta ja jatkorakentamista, kiinteistöjen kehittämistä sekä muuta tähän liittyvää toimintaa, ja käydä kauppaa osakkeilla, obligaatioilla, muilla arvopapereilla sekä kiinteistöillä.

Toiminnan tarkoitus

Yhtiö toimii valtion erityistehtäväyhtiönä, jonka vahvaa tasetta voidaan käyttää valtio-omisteisten yhtiöiden kehittämiseen ja omistuksellisiin erityisjärjestelyihin. Yhtiön tehtävänä on toteuttaa valtion tarkoitusperiä tukevia järjestelyjä ja omistaa sekä kehittää kulloinkin omistuksessaan olevaa varallisuutta ja yhtiöomistuksia.

Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi yhtiö voi rahoittaa liiketaloudellisin perustein erilaisia yhtiön toimialaan liittyviä valtion kokonaisintressin mukaisia järjestelyjä.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

2009

Yhteystiedot

Pääkonttori
Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki

Vaihde: 09 2512 3668
Faksi: 09 2512 2666
[email protected]

Omistajaohjaus

Valtioneuvoston kanslia

Yhteyshenkilöt valtioneuvoston kansliassa

Neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari
p. 0295 160 159
[email protected]

Neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola
p. 0295 160 146
[email protected]

Lisätietoja

Governian verkkosivut