STUK International Oy

Toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota ydinenergian ja säteilyn käytön turvallisuutta koskevia asiantuntijapalveluita sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti. Yhtiö voi toimintaansa varten lisäksi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, laitteistoja, kiinteistöjä ja aineettomia oikeuksia sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

2016

Yhteystiedot

Laippatie 4, 00880 Helsinki

Omistajaohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja

STUK International Oy:n verkkosivut