Vimana Oy

Toimiala

Yhtiö kehittää maakuntien palvelujen digitalisaatiota tukevia ratkaisuja, prosesseja ja palveluita asiakkaiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä toimintaprosessien yhtenäistämiseksi ja integroimiseksi. Yhtiön tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita omistajilleen ja muille palveluita käyttäville. Yhtiön toimialaan kuuluvat asiakkaiden toimialariippumattomat ja toimialasidonnaiset ICT- järjestelmät ja –palvelut mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta, toimintaa ja palveluintegraatiota tukevien digitaalisten ICT- ja hyvinvointiteknologian ratkaisujen kehittämis- ja hyödyntämispalveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön toimialaan ja tehtäviin kuuluvat myös kaikki muut sille lainsäädännössä osoitetut tehtävät ja toimialat. Lisäksi yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja, sekä harjoittaa toimintaansa liittyvää muuta kaupallista liiketoimintaa, mukaan lukien arvopaperikauppa ja muu sijoitustoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, irtainta omaisuutta, sekä immateriaalioikeuksia, sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytär- ja osakkuusyritysten sekä yhteisyritysten kautta.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

3.7.2017

Yhteystiedot

Energiakatu 4 (sisäänkäynti: Technopolis Ruoholahti 3)
00180 Helsinki

info(at)vimana.fi

Omistajaohjaus

Valtiovarainministeriö

Vimanan verkkosivut