Delta i diskussionen och påverka beredningen

Listan omfattar ministeriets remissbehandlingar och diskussionsmöten som har uppdaterats i tjänsten för projekthantering.

Alla ministeriers diskussionsmöten på statsrådet.fi


Listassa näkyvät hankehallinnan palveluun päivitetyt ministeriön lausuntokierrokset ja kuulemistilaisuudet.
Kaikkien ministeriöiden kuulemiset valtioneuvosto.fissä