Valtioneuvoston istunnot

Valtioneuvoston kanslia vastaa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä pöytäkirjanpidosta istunnoissa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat hallituksen vaihtumiseen liittyvissä järjestelyissä avustaminen, päätöksentekomenettelyn kehittäminen sekä päätöksentekojärjestelmän (PTJ) ylläpito.

Valtioneuvoston kanslia avustaa hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamista. Käytännössä kanslia huolehtii eduskunnan ja hallituksen välisestä virallisesta kirjeenvaihdosta, eduskuntakysymysten jakamisesta ministeriöiden vastattavaksi, eduskunnan kyselytuntien järjestelystä valtioneuvoston puolelta sekä muista hallituksen ja eduskunnan välisistä yhteyksistä.

Hallitus antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Tämä kertomus annetaan valtioneuvoston kansliasta.

Istuntojen päätökset

Lisätietoja

Arno Liukko, yksikön päällikkö, hallitusneuvos 
Valtioneuvoston kanslia, Istuntoyksikkö 0295160175   etunimi.sukunimi@vnk.fi