Parlamentaarinen TKI-työryhmä – mitä ja miksi?

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Tutkimus ja innovaatiotoiminta luovat myös ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Panostukset tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin ovat Suomessa jo pidemmän aikaa laskeneet, vaikka t&k-panostusten merkitys on tunnistettu. Suomi on jäänyt t&k-intensiteetissä jälkeen Euroopan ja maailman kärjestä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti huhtikuussa 2021 asettaa parlamentaarisen työryhmän  etsimään ratkaisua julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen. Työryhmä julkisti loppuraporttinsa 17. joulukuuta 2021. Raportissa kaikki eduskuntaryhmät sitoutuivat tutkimus- ja kehittämismenojen nostamiseen neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä ja valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen tavalla, jota neljän prosentin BKT-osuustavoitteen toteutuminen vaatii.

Työryhmä esitti, että valtion t&k-rahoituksen kasvattaminen toteutetaan säätämällä t&k-rahoituslaki, joka määrittää vuotuisen valtion t&k-menojen tason siten, että tavoite toteutuu. Lisäksi työryhmä esitti, että lain rinnalla laaditaan lakisääteinen kehyskautta pidempi t&k-rahoituksen suunnitelma, joka vahvistaa sitoutumista t&k-rahoituksen ja -toiminnan kehittämiseen sekä täsmentää rahoituksen käyttöä ja sisältöä. Työryhmä esitti myös pysyvän ja nykyistä laaja-alaisemman t&k-toiminnan verokannustimen käyttöönottoa. 

Voit tutustua tarkemmin vuonna 2021 toimineen TKI-työryhmän työhön työryhmän hankeikkunassa

Huhtikuussa 2022 valtioneuvosto asetti parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 jatkamaan vuonna 2021 toimineen työryhmän työtä. Parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 tehtävänä on laatia edellä mainittu kehyskautta pidempi t&k-rahoituksen suunnitelma, toimia t&k-rahoituslain valmistelun seurantaryhmänä sekä seurata kokonaisuudessaan työryhmän linjausten toimeenpanoa.

Työryhmän toimikausi on 11.4.2022 – 31.3.2023.