Työskentely valtioneuvoston kansliassa

Valtioneuvoston kansliassa työskentelee noin 600 henkilöä, joista naisia on 58 % ja miehiä 42 %. Kansliassa on viisi osastoa: EU-asioiden osasto, omistajaohjausosasto, viestintäosasto, strategiaosasto ja valtioneuvoston hallintoyksikkö. Lisäksi kansliassa on neljä erillisyksikköä: istuntoyksikkö, valmiusyksikkö, henkilöstöyksikkö ja talousyksikkö.

Työtehtävämme ovat asiantuntijatehtäviä, jotka liittyvät mm. Suomen EU-asioiden hoitoon, valtioneuvoston viestintään, valtion omistajaohjaukseen, juridiikkaan, säädösten kääntämiseen sekä valtioneuvoston hallinto- ja palvelutehtävien kehittämiseen.

Asiantuntijatehtävissämme työskentelevät henkilöt ovat pääsääntöisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita. Tyypillisiä akateemisia tutkintoja ovat valtiotieteiden-, filosofian- ja kauppatieteiden sekä oikeustieteen maisterin tutkinnot. Meillä yleisiä virkanimikkeitä ovat esimerkiksi finanssineuvos, erityisasiantuntija, neuvotteleva virkamies, kielenkääntäjä, viestintäasiantuntija ja lainsäädäntöneuvos.

Koska tarjoamme kootusti palveluja koko valtioneuvostolle, olemme merkittävä työnantaja käännös- ja kielipalvelualan asiantuntijoille: kielenkääntäjille sekä terminologian, sanastotyön ja kielenhuollon asiantuntijoille. Näiden asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu säädöskäännösten lisäksi ajankohtaisviestinnän käännöstehtäviä ja mm. tulkkaustehtäviä.

Tarjoamme myös monipuolisia tiedonhallinnan sekä tietotekniikan ja tietojärjestelmäalan ura- ja työmahdollisuuksia mm. sähköisen asioinnin sekä asianhallinnan kehittämis- ja palvelutehtävissä. Lisäksi valtioneuvoston kansliassa tarvitaan henkilöstö- ja taloushallinnon ammattilaisia erilaisiin työtehtäviin.

Tehtävänämme on myös huolehtia valtioneuvoston käytössä olevista toimitiloista ja niiden turvallisuudesta sekä virastopalveluista. Valtioneuvoston kanslian vastuulla on myös kaikkien ministereiden sekä ministeriöiden ylimmän johdon henkilökuljetustehtävät.

Tuloksellisen toiminnan kulmakiviä ovat henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, siksi näihin liittyvät asiat ovat keskeinen osa toimintaamme ja sen suunnittelua. Tavoitteenamme on osaamista arvostavan ja jakavan ilmapiirin luominen ja työn organisointi niin, että työntekijöiden ja ryhmien oppimiselle luodaan käytännön mahdollisuudet.

Virka- ja työehdot sekä muita henkilöstöhallinnon asiakirjoja

Virkaehtosopimus- ja työehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman valtioneuvoston kanslian lupaa.