Johtava asiantuntija Mika Harmainen

Asiakaslähtöisyys tietoteknisen kehittämisen ytimenä

Mika Harmainen työskentelee johtavana asiantuntijana valtioneuvoston kansliassa, joka huolehtii valtioneuvoston yhteisistä ICT-ratkaisuista, niiden hankinnasta, kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueista, sekä teknisestä tietoturvallisuudesta. Valtioneuvoston yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen hallinta ja kehittäminen, sekä ministeriökohtaisten erityistarpeiden yhteensovittaminen on myös keskeinen osa toimintaa.

”Aloitin työt kansliassa maaliskuussa 2015 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen myötä. Ennen kansliaa työskentelin lähes kymmenen vuotta puolustusministeriössä tietohallinnon tehtävissä, joten kokemusta valtioneuvostosta oli ehtinyt karttua jo jonkin verran. 

Tällä hetkellä minua työllistää eniten valtioneuvoston perustietotekniikan kehittämishanke, jonka tavoitteena on hankkia yhtenäiset tietotekniset ratkaisut kaikkiin ministeriöihin tukemaan yhtenäisiä toimintatapoja. Hanke on osa Digitaalinen valtioneuvosto -kokonaisuutta ja siinä tavoitellaan asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja yhtenäisiä tietoteknisiä ratkaisuja kaikkiin ministeriöihin.

Tässä työssä tarvitaan pitkäjänteisyyttä, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä operatiivisen toiminnan ymmärtämystä, mikä on keskeistä palvelukokonaisuuksien suunnittelussa. Valtioneuvostotason organisaatioissa myös varautumis- ja jatkuvuusasiat tulee huomioida. Sosiaalisten taitojen merkitystä ei voi väheksyä tässäkään tehtävässä, mm. neuvottelutaidot ovat keskeisessä roolissa.

Työn laaja-alaisuus motivoi minua. Erilaisten asiakastarpeiden tunnistaminen on keskeistä ja ratkaisuja voidaan hakea niin prosessien kehittämisestä, varautumis- ja valmiusasioista kuin ICT:stäkin. Myös työn ulottuvuus koko valtioneuvostoon on hieno juttu. Laaja kehittämiskenttä tarjoaa hyvät vaikuttamismahdollisuudet. Työssäni parasta on työyhteisö, joka koostuu mielettömän osaavista ja erilaista kokemusta hankkineista tekijöistä. Asioiden kanssa ei tarvitse painia yksin, kun tällainen osaajien joukko on koottu yhteen.”