Tiedonhallinnan suunnittelija Jenni Luonuankoski

”Merkityksellistä työtä ja asiakaskohtaamisia tiedonhallinnan kentällä”

Jenni Luonuankoski työskentelee valtioneuvoston kansliassa tiedonhallinnan suunnittelijana. Tiedonhallintayksikkömme vastaa keskitetysti kaikkien ministeriöiden asiakirjahallinnasta, arkistotoimesta, tieto- ja asiakaspalvelusta sekä niihin liittyvästä ohjauksesta, kehittämisestä ja kouluttamisesta.

”Aloitin työskentelyn valtion tiedonhallinnan tehtävissä kesällä 2018. Ennen nykyistä pestiäni toimin tiedonhallinnan assistenttina valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä erityisesti keskittyen sosiaali- ja terveysministeriöön. Tehtävä tarjosi loistavan mahdollisuuden päästä tutustumaan asiakirjahallinnon tehtäviin valtioneuvostotasolla.

Ryhmä, jossa työskentelen, vastaa kuuden ministeriön asiakirjahallinnasta. Minun ja työparini vastuulle kuuluvat pääsääntöisesti oikeusministeriön kirjaamopalvelut. Päivittäistehtävissäni huolehdin aineistojen rekisteröinnistä, käsittelystä ja niiden välittämisestä eteenpäin ministeriöön. Työtehtäviini kuuluu lisäksi virkamiesten opastamista asianhallintajärjestelmän käytössä sekä muissa tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Teen myös laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työni edellyttääkin hyviä yhteistyötaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä valmiutta omaksua nopeasti uutta. Myös tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön tuntemus ja tietosuoja-asiat ovat tässä työssä tärkeitä. Asiakirjojen käsittely edellyttää erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Olen päässyt osallistumaan useisiin kiinnostaviin kehittämisprojekteihin. Koenkin oman osaamisen syventämisen ja jatkuvan itsensä kehittämisen työssäni tärkeäksi. Valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän ja siihen liittyvän kehittämistyön ja koulutusten lisäksi olen ollut mukana kehittämässä hallitusten aineistojen arkistoinnin perusteiden yhdenmukaistamista. Aktiivinen osallistuminen on ollut loistava tilaisuus tutustua uusiin kollegoihin ja laajentaa omaa tehtävänkuvaa.

Työn merkityksellisyys syntyy siitä, että voin omalla panoksellani vaikuttaa virkamiestyön sujuvuuteen, sekä valtionhallinnon ja laajemmin koko yhteiskunnan toimivuuteen. Virkamiehet käsittelevät paljon asiakirjoja, joten niitä koskevien prosessien sujuvuus ja huolellinen käsittely ovat äärimmäisen tärkeitä. Työssäni ehdottomasti parasta ovat monipuoliset työtehtävät, kannustava työyhteisö sekä onnistumiset kehittämishankkeissa ja asiakaspalvelutilanteissa.”