Kehittämisjohtaja Jenni Nevasalo

Ison kuvan tekijä

Jenni Nevasalo työskentelee kehittämisjohtajana valtioneuvoston hallintoyksikössä. Hallintoyksikön kehittämistoiminto on mukana mm. valtioneuvoston kanslian toimintamallien kehittämisen koordinoinnissa, valtioneuvoston yhteisen hankehallinnan kehittämisessä, sekä kokonaisarkkitehtuurin ja muiden johtamismallien yhteensovittamisessa.

”Hain kehittämisjohtajan tehtävää sattumalta ja yllättäen. Olin jo ehtinyt suunnitella työurani varalle toisenlaista polkua, kun silmiini osui mielenkiintoinen tehtävä, jota en voinut ohittaa. Innostun uusista muutoksista, ja tämä työ tarjosi juuri sitä: Valtioneuvoston toiminnan yhtenäistäminen on äärimmäisen mielenkiintoinen ja haasteellinen tavoite.

Johdan valtioneuvoston hallintoyksikössä pientä kehittämistoiminnon tiimiä, jonka tehtävä on osaltaan tukea toimialoja toiminnan kehittämisessä ja osaltaan mitata työn edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Tällä hetkellä työajastani suurimman osan vie Digitaalinen valtioneuvosto 2020 -kehityshanke, joka on valtioneuvostotasoisen kehittämisen pääteema: työn tekemisen tapojen uudistuminen on iso juttu ja tämän konkretisointi ministeriöiden suuntaan kaiken keskiössä.

Työni vaatii isojen kokonaisuuksien hahmottamista, mutta edellyttää myös käytännön toteutuksen ymmärrystä: Miten osat ja kokonaisuus voivat toimia yhdessä kuvassa, kun työ muuttuu yhä verkostomaisemmaksi. Muutosjohtamisen taito, diplomatia ja sosiaalinen tilannetaju ovat tärkeässä roolissa työssä, jossa uudistuksia ja muutoksia viedään läpi.

Toimintatapojen yhtenäistäminen valtioneuvostotasolla on tärkeä asia ja aika historiallinenkin muutos. Minulle on merkityksellistä olla mukana antamassa oma työpanokseni ja osaamiseni tälle työlle. Lisäksi minua innostaa uuden tekeminen, se ettei valmiita askelmerkkejä ole olemassa, vaan että ne luodaan työn kautta. Kansliassa on ihan huippuporukka ja kova tekemisen meininki näitä askelmerkkejä luomassa. Hallintoyksikkö on erilaisten näkemysten ja toimintamallien sulatusuuni, jossa asioita katsotaan hyvin uudella tavalla – ja se on arvokas kokemus työssä.”