Venäjän kielen kääntäjä ja tulkki Maarit Paun

Mahdoton yhdistelmä rohkeutta ja nöyryyttä

Maarit Paun työskentelee valtioneuvoston kansliassa venäjän kielen kääntäjänä ja tulkkina. Kanslian käännös- ja kielipalvelut palvelee kaikkia ministeriöitä mm. säädöskääntämiseen, terminologiaan ja tulkkaukseen liittyvissä tehtävissä. Vuosittain valtioneuvostotasolla käännetään n. 12 000-15 000 toimeksiantoa. 

”Siirryin valtioneuvoston kansliaan valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen myötä maaliskuussa 2015. Tätä ennen työskentelin kääntäjänä ulkoasiainministeriössä. 

Merkittävin osa työnkuvastani muodostuu valtioneuvoston kirjallisesta kääntämisestä, yleisin suunta on tekstien kääntäminen suomesta venäjään. Toinen keskeinen tehtävä on Suomi Venäjän mediassa -katsauksen koostaminen ministeriöille ja turvallisuusorganisaatioille Venäjän mediassa esiintyneistä Suomeen liittyvistä uutisista. Lisäksi työhöni sisältyy jonkin verran tulkkauskeikkoja pääasiassa ministereiden ja tasavallan presidentin kansainvälisten tapaamisten yhteydessä. Tulkkauskeikat ovat mielenkiintoisia, sillä aihealueet vaihtelevat ja eteen voi tulla oikeastaan mitä vain talouspoliittisista selonteoista venäläisille toimittajille järjestettäviin yritysvierailuihin.

Kääntäjän työ edellyttää luonnollisesti kielitaitoa, mutta sen rinnalla myös tarkkuutta, sinnikkyyttä ja hyviä tiedonhankintataitoja; kirjoittaminen sujuvoituu, kun työlle on etsinyt hyvät taustatiedot. Tässä työssä vaaditaan myös kulttuurintuntemusta: mm. suomalainen ja venäläinen viestintätyyli eroavat toisistaan. Tulkkaus on puolestaan mahdoton yhdistelmä rohkeutta ja nöyryyttä. Pitää olla rohkeasti tilanteissa mukana kiinnittämättä kuitenkaan itseensä mitään huomiota. Tulkkaus vaatii myös hyvää tilannetajua, hyviä hermoja ja perehtyneisyyttä maailman tapahtumiin.

Minulle työni tärkein elementti on kääntäminen. Olen aina halunnut olla kääntäjä. Työni on monipuolista, jossa ei urauduta mihinkään tiettyyn teemaan. Valtioneuvoston kansliassa olen töissä oikeassa käännöstoimistossa, jolla on toimiala, omat yksiköt ja kollegojen muodostama yhteisö, joka kohtaa ja kehittyy yhdessä.”