Hallitussihteeri Karri Safo

Hankintojen haastavuus ja palkitsevuus

Hallitussihteeri Karri Safo työskentelee kansliassa hankintojen ja sopimusasioiden asiantuntijatehtävissä. Hankinta-asiantuntijat avustavat kaikkia ministeriöitä hankintaprosessin eri vaiheissa ja osallistuvat valtioneuvoston hankintatoimen ohjaamiseen, kehittämiseen ja yhteensovittamiseen yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

”Hoidin samankaltaisia tehtäviä yksittäisen ministeriön näkökulmasta ennen siirtymistäni valtioneuvoston kansliaan. Kun hallitussihteerin paikka aukesi, koin, että tämä tehtävä olisi askel seuraavalle tasolle: pääsisin työskentelemään hankinta-asiantuntijana koko valtioneuvoston laajuisissa tehtävissä.

Hankinnat on keskitetty pitkälti kansliaan, joten hankkeet ja hankinnat ovat laajoja ja koskettavat suoraan kaikkia ministeriöitä. Osallistun kanslian ja ministeriöiden hankintoihin joko avustamalla toteutuksessa tai toimien konsultatiivisena apuna tuoden juridisen asiantuntijuuden hankkeisiin.

Tämä työ edellyttää juridisen osaamisen lisäksi tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Pitää kyetä hahmottamaan kokonaisuuksia ja omaksumaan uusia asioita nopeasti. Hankintaprosesseissa ”tilanne on koko ajan päällä”, jolloin toiminnan asemointi muuttuvaan tilanteeseen vaatii nopeaa ja joustavaa työotetta. Oman haasteensa työlle tuovat ympäröivään yhteiskuntaan ja toiminnan kehitykseen liittyvät tekijät, kuten EU-sääntely ja hankintojen digitalisoituminen.  

Minulle on merkityksellistä olla toteuttamassa projekteja, jotka johtavat hyviin ja juridisesti oikein toteutettuihin hankintoihin. Vaikka hankintaprosessi on itsessään sama, hankinnat harvoin ovat samanlaisia. Tämä tekee työstä mielenkiintoisen. Lisäksi sopimuspuoli tuo haastavuutta, jolloin asioiden ratkaiseminen tuntuu palkitsevalta. On myös hienoa huomata, että omalla asiantuntijuudella voi synnyttää lisäarvoa toisten toimintaan: työlläni on merkitys ja arvo suhteessa muihin toimijoihin nähden.

Kansliassa on parasta hoidettavaksi tulevien tehtävien vaihtelevuus ja laaja-alaisuus. Lisäksi täältä avautuu hyvä näköala koko ministeriökenttään. Hankintatoimintaan osallistuminen valtioneuvostotasolla mahdollistaa toiminnan kehittämisen kokonaisuuksien näkökulmasta.”