Verkkoviestintäpäällikkö Elena Uskola

Ajankohtaisviestintää politiikan keskiössä

Elena Uskola työskentelee verkkoviestintäpäällikkönä valtioneuvoston kansliassa. Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä, valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä sekä valtioneuvoston EU-viestinnän koordinoinnista. Osasto huolehtii valtioneuvoston päätöstiedottamisesta, poikkeusolojen viestinnän johtamisesta ja suunnittelusta sekä valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta ja kehittämisestä.

”Aloitin kansliassa EU-tiedotusavustajana vuonna 1999, kun Suomi hoiti EU-puheenjohtajan tehtävää. Kokemus oli antoisa ja hakeuduinkin seuraavana vuonna Pariisiin Suomen suurlähetystöön Ranskan EU-puheenjohtajakauden avustajaksi. Tämän jälkeen olen toiminut monipuolisissa tehtävissä niin kansainvälisten asioiden viestintäasiantuntijana kuin viestintäpäällikkönäkin.

Nykyistä pestiä olen hoitanut vuodesta 2013 lähtien. Tehtäväni on suunnitella ja toteuttaa pääministerille, hallitukselle ja valtioneuvostolle kiinnostavia, helppokäyttöisiä ja ajantasaisia verkkopalveluita. Verkko- ja ajankohtaisviestintä nivoutuvat tiiviisti toisiinsa, ja olenkin mukana myös suunnittelemassa ja toteuttamassa myös hallituksen ja pääministerin päivittäisviestintää. Tärkeä osa työtäni on ministeriöiden verkkoviestintäyhteistyön koordinointi ja digitaalisen viestinnän asioissa sparraaminen.

Vuosina 2018-2019 suunnittelin ja toteutin Suomen EU-puheenjohtajakauden viestintää. Vastasin digitaalisesta viestinnästä, jota tehtiin yhteistyössä ministeriöiden ja Suomen EU-edustuston kanssa. Tuotimme mittavan määrän kauden ohjelmaa tukevaa sisältölähtöistä viestintää eri kanavissa.

Tehtävässä tarvitaan kykyä hahmottaa hallinnon usein monimutkaisia sisältöjä, Suomen ja mielellään myös EU-kentän poliittisen järjestelmän tuntemusta, verkko- ja someviestinnän teknistä ja sisälllöllistä osaamista sekä media- ja sidosryhmäviestinnän taitoja. Yhteiskuntatieteellinen korkeakoulutus yhdistettynä teknisiin opintoihin antaa hyvän pohjan tässä tehtävässä toimimiseen. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä organisointi- ja projektinhallintataitoja, kieli- ja kirjoitustaitoa sekä visuaalisen viestinnän osaamista ja näkemystä. Nopeasti muuttuvat tilanteet edellyttävät reagointi- ja ratkaisukykyä, mutta myös pidemmän aikajänteen suunnittelu- ja visiointitaitoa.

Koen työssäni merkitykselliseksi huippukiinnostavat yhteiskunnallisen ja poliittisen viestinnän sisällöt, jotka yhdistyvät digitaaliseen viestintään. Työni mielekkyys syntyy tiivistempoisesta ja vaativasta toimintaympäristöstä: pääministerin kantaa kysytään asiaan kuin asiaan. Arvostan siitä, että pyrimme kaikessa linjakkaaseen ja laadukkaaseen lopputulokseen. Meillä on vahva asioiden loppuunsaattamisen meininki, mikä on ehdottomasti VNK:ssa parasta.”