Verkkoviestintäpäällikkö Elena Uskola

Tiivistä viestintää politiikan keskiössä

Elena Uskola työskentelee verkkoviestintäpäällikkönä valtioneuvoston kansliassa. Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä, valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä sekä valtioneuvoston EU-viestinnän koordinoinnista. Osasto huolehtii valtioneuvoston päätöstiedottamisesta, poikkeusolojen viestinnän johtamisesta ja suunnittelusta sekä valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta ja kehittämisestä.

”Aloitin kansliassa EU-tiedotusavustajana vuonna 1999, kun Suomi hoiti EU-puheenjohtajan tehtävää. Kokemus oli antoisa ja hakeuduinkin seuraavana vuonna Pariisiin Suomen suurlähetystöön Ranskan EU-puheenjohtajakauden avustajaksi. Tämän jälkeen olen toiminut monipuolisissa tehtävissä niin kansainvälisten asioiden viestintäasiantuntijana kuin viestintäpäällikkönäkin. Nykyistä pestiä olen hoitanut vuodesta 2013 lähtien.

Tehtäväni on suunnitella ja toteuttaa pääministerille, hallitukselle ja valtioneuvostolle kiinnostavia, helppokäyttöisiä ja ajantasaisia verkkopalveluita ja sosiaalisen median sisältöjä. Olen tiivisti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa valtioneuvoston ajankohtaisviestintää ja muun muassa kärkihankkeiden viestintää. Tärkeä osa työtäni on ministeriöiden verkkoviestintäyhteistyön koordinointi ja sparraaminen.

Tehtävässä tarvitaan kykyä hahmottaa hallinnon usein monimutkaisia sisältöjä, Suomen ja mielellään myös EU-kentän poliittisen järjestelmän tuntemusta, verkko- ja someviestinnän teknistä osaamista sekä media- ja sidosryhmäviestinnän taitoja. Yhteiskuntatieteellinen korkeakoulutus yhdistettynä teknisiin opintoihin antaa hyvän pohjan tässä tehtävässä toimimiseen. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä organisointi- ja projektinhallintataitoja, kieli- ja kirjoitustaitoa sekä visuaalisen viestinnän osaamista ja näkemystä. Nopeasti muuttuvat tilanteet edellyttävät reagointi- ja ratkaisukykyä, mutta myös pidemmän aikajänteen suunnittelu- ja visiointitaitoa.

Koen työssäni merkitykselliseksi huippukiinnostavat yhteiskunnallisen ja poliittisen viestinnän sisällöt, jotka yhdistyvät digitaaliseen viestintään. Työni mielekkyys syntyy tiivistempoisesta ja vaativasta toimintaympäristöstä: pääministerin kantaa kysytään asiaan kuin asiaan. Arvostan siitä, että pyrimme kaikessa linjakkaaseen ja laadukkaaseen lopputulokseen. Meillä on vahva asioiden loppuunsaattamisen meininki, mikä on ehdottomasti VNK:ssa parasta.”