Ryhmäpäällikkö Maria Wigell

Tiedonhallinta on yhdessä tekemistä

Maria Wigell työskentelee ryhmäpäällikkönä valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksikössä. Tiedonhallintayksikkö vastaa kaikkien ministeriöiden asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta ja tieto- ja asiakaspalvelusta sekä niihin liittyvästä ohjauksesta, kehittämisestä ja kouluttamisesta.

”Tulin kanslian asiakirjahallintoon ensimmäisen kerran korkeakouluharjoittelijana vuonna 2001. Valmistuttuani maisteriksi olen työskennellyt sekä kansallisen - että EU-tiedonhallinnan tehtävissä ja perehtynyt valtioneuvostotason tiedonhallintaan mm. liikenne- ja viestintäministeriössä ja täällä kansliassa.

Toimin yhteisenä ryhmäpäällikkönä kahden ministeriön tiedonhallinnasta vastaavalle 13 henkilön ammattilaisporukalle. Ryhmäpäällikkönä vastaan tiedonhallinnan palveluista, joita ryhmäni tarjoaa kohdeministeriöilleen. Työhöni kuuluu luonnollisesti esimiestehtäviä, joiden lisäksi osallistun asiantuntijana erilaisiin tiedonhallinnan hankkeisiin sekä yleisesti tiedonhallinnan kehittämiseen valtioneuvostossa.

Tiedonhallinta pitää sisällään ministeriöiden kansallisen tason - ja EU-asioiden asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, sekä asianhallinnan ja tiedonohjauksen prosessit. Työssäni tarvitaan näiden osa-alueiden laajaa substanssiosaamista sekä kykyä nähdä tehtävämme osana suurempaa kokonaisuutta. Esimiehenä myös ihmissuhde- ja johtamistaidot ovat tärkeässä roolissa.

Minulle on merkityksellistä olla mukana kehittämässä ja viemässä tiedonhallintaa eteenpäin koko valtioneuvoston tasolla. Esimiehen roolissa voin johtaa ja tukea omaa ryhmääni tässä työssä arjen tehtävien hoidon rinnalla. Tehtävässäni ehdottomasti parasta on työn monipuolisuus, ihmisten välinen kanssakäyminen ja yhdessä tekeminen.”