Keskustelutilaisuudet ja seminaari vuonna 2018

Hallitus käynnisti vuonna 2017 saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin valmistelun. Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö yhteistyössä Suomen Saamelaiskäräjien kanssa kartoittivat, miten sovintoprosessi (komissio) tulisi panna toimeen ja millainen itse prosessista vastaavan riippumattoman komission tehtävä ja kokoonpano tulisi olla. 

Valtio kuuli saamelaisten ajatuksia, toiveita, huolia ja ehdotuksia asiasta avoimissa keskustelutilaisuuksissa Saamenmaalla ja suurimmissa kaupungeissa Suomessa touko-kesäkuussa 2018.

Keskustelutilaisuuksien aikataulu, kevät 2018
Soabadanproseassa ságastallandilálašvuođaid áigetávval
Sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuođâi äigitavlu
Suåvâdvuõttproseeʹss saǥstõõllâmpooddi äiʹǧǧtaull

Totuus- ja sovintokomissioiden kansainvälisiä kokemuksia -seminaari 10.2.2018

Valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö ja Suomen saamelaiskäräjät järjestivät saamelaisten totuus- ja sovintokomissioprosessiin ja mahdollisen komission asettamiseen liittyvän, kaikille avoimen kansainvälisen seminaarin Inarissa 10.2.2018. Seminaarin tavoitteena oli kansainvälisiä totuus- ja sovintokomissiokokemuksia hyödyntäen muodostaa pohjaa mielekkäälle prosessille Suomessa.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin tallenne

Helmikuun 10. päivänä Inarissa järjestetyssä seminaarissa kuultiin kansainvälisten vieraiden tärkeitä ja yksityiskohtaisia huomioon otettavia oppeja sekä hyviä ja huonoja kokemuksia jo maailmalla toteutetuista totuus- ja sovintoprosesseista.