Keskustelutilaisuudet

Hallitus on käynnistänyt saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin valmistelun. Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö yhteistyössä Suomen Saamelaiskäräjien kanssa ovat kartoittaneet miten sovintoprosessi (komissio) tulisi panna toimeen ja millainen itse prosessista vastaavan riippumattoman komission tehtävä ja kokoonpano tulisi olla. Saamelaisten kuuleminen asiasta on asian edistymisen edellytyksenä. Valtio kuuli saamelaisten ajatukset, toiveet, huolet ja ehdotukset asiasta avoimissa keskustelutilaisuuksissa Saamenmaalla ja suurimmissa kaupungeissa Suomessa touko-kesäkuussa 2018.

Keskustelutilaisuuksien aikataulu, kevät 2018
Soabadanproseassa ságastallandilálašvuođaid áigetávval
Sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuođâi äigitavlu
Suåvâdvuõttproseeʹss saǥstõõllâmpooddi äiʹǧǧtaull

Keskustelutilaisuudet

Valtio kuulee nyt saamelaisten ajatukset, toiveet, huolet ja ehdotukset sovintoprosessista avoimissa keskustelutilaisuuksissa Saamenmaalla ja suurimmissa kaupungeissa Suomessa. 

 • NUORGAM ke 2.5. 
 • UTSJOKI to 3.5. 
 • KARIGASNIEMI ma 7.5.
 • SEVETTIJÄRVI ti 8.5. klo 18–21, Kolttatalo, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Kolttakulttuurisäätiön kanssa.
 • LISMA ti 15.5. klo 1518, Susanna Näkkäläjärven talossa, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Lisman kyläläisten kanssa.
 • NELLIM ke 16.5. klo 1013, Nellimin kylätalolla, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä inarinsaamen kielen keskustelukurssin kanssa.
 • IVALO ke 16.5. klo 1821, Matkahuolto Kuuputti, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä pohjoissaamenkielisten ihmisten kanssa niin, että tieto kulkee ihmiseltä ihmiselle.
 • INARI to 17.5. klo 1821, Siidan Kammi, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä SámiSosterin ja Suomen porosaamelaiset ry:n kanssa.
 • INARI pe 18.5. klo 1821, Siidan Kammi, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Aanaar sämmiliih ry:n kanssa.
 • IVALO la 19.5. klo 1215, Ortodoksiseurakunnan seurakuntatalo, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Nellim-Keväjärvi kolttaneuvoston kanssa.
 • IVALO la 19.5. klo 1619, Inarin kunnan valtuustosali, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry:n kanssa
 • IVALO su 20.5. klo 1821, Inarin kunnan valtuustosali, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Anarâšâh rs:n (Inarinsaamelaiset ry) kanssa.
 • ANGELI ma 21.5. klo 1821, Vullebáikki, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Angelin kyläläisten kanssa.
 • LEMMENJOKI ti 22.5. klo 1720, Ahkun Tupa, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Anára Sámisearvi ry:n kanssa.
 • KUTTURA ke 23.5. klo 14.3017, Inga-Saara Maggan talo
 • VUOTSO ke 23.5. klo 18–21, SamiSoster Mokta-talo, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Vuohccu Sámiid Searvi ry:n kanssa
 • ROVANIEMI to 24.5. klo 17–19, MLL perhetoimintakeskus, Pirkkakatu 2, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Rovaniemen saamelaisyhditys MLL ry:n kanssa.
 • OULU ma 4.6. klo 17–20, Aleksinkulma, Iso Hansa, Aleksanterinkatu 9, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Oulu Sámit ry:n kanssa.
 • TAMPERE ti 5.6. klo 18–20, Kulttuuritalo Laikku, kokoustila Syrjä, Keskustori 4, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Sis-Suoma Sámisearvi Barbmu ry:n kanssa.
 • JYVÄSKYLÄ ke 6.6. klo 18–20, Hotelli Yöpuu, kokoustila 1 (Yliopistonkatu 23), keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Sis-Suoma Sámisearvi Barbmu ry:n kanssa.
 • HELSINKI to 7.6. klo 17–19, Valtioneuvoston kanslian kokoustila Valtimo (Kirkkokatu 12, HKI 17), yhteistyössä PK-seudun saamelaiset
 • INARI la 9.6. klo 11–14, Sajos, Solju, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Suoma Sámi Nuorat ry:n kanssa.
 • PARTAKKO la 9.6. klo 16–18, Eeva ja Väinö Seurujärven talossa
 • PELTOVUOMA ke 13.6. klo 17–20, Angelinrova (Ounastie 2791), keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Metsä,- kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry:n kanssa.
 • GALDOTIEVA to 14.6. klo 17–20, Palojärvi – Näkkälä – Leppäjärvi, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Johtti Sápmelaččat ry:n kanssa.
 • HETTA pe 15.6. klo 17 20, Hetan kota, keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Johtti Sápmelaččat ry:n kanssa.
 • HETTA la 16.6. klo 16–19, Jussantupa, yhteistyössä Jávrresduottara nuortuhat
 • KARESUVANTO ke 20.6. klo 17–20, Karesuvannon palolaitos, yhteistyössä Käsivarren paliskunta
 • KULTIMA to 21.6. klo 18–20, Inkeri Siilasjoen talo, yhteistyössä Kultiman kylä
 • KILPISJÄRVI ke 27.6. klo 17–20, Monitoimitalo, yhteistyössä Käsivarren paliskunta

​Tilaisuuksia järjestetään myös Enontekiöllä ja Käsivarressa, Kutturassa, Vuotsossa ja kaupungeissa kuten Rovaniemellä, Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä. Listaa päivitetään kun tilaisuuksien aikataulut varmistuvat.

Keskustelutilaisuuksien käytännönjärjestelyissä ja koollekutsumisessa apuna ovat alueilla toimivat yhdistykset sekä paikallistuntijat. 

Soabadanproseassa ságastallandilálašvuođaid áigetávval

Stáhta gullá dál sámiid jurdagiid, sávaldagaid, fuolaid ja evttohusaid soabadanproseassa birra rabas ságastallandilálašvuođain Sámeguovllus ja stuorámus gávpogiin Suomas. Dáppe gávnnat áigetávvala nannejuvvon ságastallandilálašvuođain.

 • ČEAVETJÁVRI maŋ 8.5. dmu 18-21, Nuortalašdállu, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Nuortalaškulturvuođđudusain.
 • LISMÁ maŋ 15.5. dmu 15-18, Susanna Näkkäläjärvi dálus, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Lismmá gililaččaiguin.
 • NJELLIM ga 16.5. dmu 10-13, Njellima gilidálus, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus anárašgiela ságastallankurssain.
 • AVVIL ga 16.5. dmu 18-21, Matkahuolto Kuuputti, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Avvila skuvllaid davvisámegielat vánhemiiguin.
 • ANÁR du 17.5. dmu 18-21, Siidda Gámme, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus SámiSosteriin ja Suoma boazosámit rs:in.
 • ANÁR be 18.5. dmu 18-21, Siidda Gámme, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Aanaar sämmiliih rs:in.
 • AVVIL lá 19.5. dmu 12-15, Ortodoksasearvegotti searvegoddedállu, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Njellim-Keväjärvi nuortalašráđiin.
 • AVVIL lá 19.5. dmu 16-19, Anára gieldda váldostivrasále, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Inarinmaan Lapinkyläyhdistys rs:in.
 • AVVIL so 20.5. dmu 18-21, Anára gieldda váldostivrasále, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Anarâšâh rs:in (Inarinsaamelaiset ry).
 • ÁŊŊEL vu 21.5. dmu 18-21, Vullebáiki, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Áŋŋela gililaččaiguin.
 • LEAMMI maŋ 22.5. dmu 17-20, Ahkun Tupa, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Anára Sámisearvi rs:in.
 • GUHTTUR ga 23.5. dmu 14.30–17, Inga-Saara Magga viesus
 • VUOHČČU ga 23.5. dmu 18–21 Moktaviessu, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Vuohčču sámiid searvi rs:in ja SámiSosteriin.
 • ROAVENJÁRGA du 24.5. dmu 17–19 MLL doaibmasadji, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus MII- searvi rs:in.
 • OULU vu 4.6. dmu 1720, Aleksinkulma, Iso Hansa ( Aleksanterinkatu 9), ovttasbargoguoibmin Oulu Samit searvi.
 • TAMPERE maŋ/di 5.6. dmu 1820, Kulttuuritalo Laikku, kokoustila Syrjä (Keskustori 4), ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Sis-Suoma Sámisearvi Barbmu rs:in.
 • JYVÄSKYLÄ ga 6.6., ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Sis-Suoma Sámisearvi Barbmu rs:in.
 • HELSSET du 7.6.
 • ANÁR 9.6. dmu 11–14, Sajos, Solju, ságastallandilálašvuohta lágiduvvo ovttasbarggus Sámedikki nuoraidráđin ja Suoma Sámi Nuorat (SSN) rs:in.

Dilálašvuođat lágiduvvojit maiddái Eanodagas ja Giehtaruohttasis, Oulus, Tamperees, Jyväskyläs ja Helssegis. Ságastallandilálašvuođaid geavatlaš ordnemiin ja čoahkkái bovdemiin veahkkin leat guovlluin doaibmi searvvit sihke báikkálaš áššedovdit.

Stáhtaráđi kansliija ja vuoigatvuođaministeriija ovttasbarggus Sámedikkiin leat kártemin mo soabadanproseassa (komišuvdna) galggašii ollašuhttit ja makkárat ieš proseassas vástideaddji sorjjasmeahttun komišuvnna bargu ja čoahkkáibidju galggašedje leat. Komišuvnna, mii vejolaččat ásahuvvo, mandáhtas, namas dahje čoahkkáibijus eai leat dahkkon vel mearrádusat.

Suoma ráđđehus lea 19.10.2017 almmuhan, ahte álggaha sámeáššiid gieđahalli soabadanproseassa. Dan vuođđudeamis ráđđehus lea ságastallan ovttas Sámedikkiin. Álgga prosessii lea boahtán Sámedikkis.

Lassidieđut: sierraáššedovdi Anni-Kristiina Juuso, stáhtaráđi kansliija, t. +358 50 525 7704.

Sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuođâi äigitavlu

Staatâ haalijd tääl kuullâđ sämmilij uáivilijd, jurduid, tuoivuid já paloid komissio iähtun ávus savâstâllâmtilálâšvuođâin miätá Säämi já stuárráámuin kaavpugijn Suomâst. Tääbbin kaavnah äigitaavlu tilálâšvuođâin, moh láá jo visásmittum.

 • ČEVETJÄVRI ma 8.5. tme 1821, Nuorttâlâštáálu, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Nuõrttsääʹmkulttuurfonddáin.
 • LISMÁ ma 15.5. tme 1518, Susanna Näkkäläjärvi táálust, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Lismá kylá ulmuiguin.
 • NJELLIM ko 16.5. tme 1013, Njeellim kylátáálu, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost anarâškielâ savâstâllâmkurssáin.
 • AVVEEL ko 16.5. tme 1821, Matkahuolto Kuuputti, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost  orjâlâškielâlij ulmuiguin, nuuvt ete tiätu jotá ulmust ulmui.
 • AANAAR tu 17.5. tme 1821, Siida Kammi, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost SámiSoster já Suoma badjesápmelaččat -servijguin.
 • AANAAR vá 18.5. tme 1821, Siidan Kammi, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Aanaar sämmiliih servijn.
 • AVVEEL lá 19.5. tme 1215, Ortodoksservikode servikoddetáálu, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Njellim-Kiäváájävri nuorttâlâšraađijn.
 • AVVEEL lá 19.5. tme 1619, Aanaar kieldâ váldustivrâsali, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Inarinmaan Lapinkyläyhdistys -servijn.
 • AVVEEL pa 20.5. tme 1821, Aanaar kieldâ váldustivrâsali, Inarin kunnan valtuustosali, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Anarâšah servijn.
 • AŊŊEL vu 21.5. tme 1821, Vullebáikki, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Aŋŋel kylá ulmuiguin.
 • LEMMEE ma 22.5. tme 1720, Ahkun Tupa, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Anára Sámi -servijn.
 • KUTTOOR ko 23.5. tme 14.30–17, Inga-Saara Magga táálust
 • VUÁČČU ko 23.5. tme 1821, Mokta-viessu (Luuhkatie 10 e 9), savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Vuohccu samiid já SámiSoster -servijguin.
 • RUÁVINJARG tu 24.5. tme 1719, MLL toimâsaje (Pirkkakatu 2, MLL Perhetoimintakeskus), savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost MII -servijn (Roavvenjárgga sámi searvi MII rs).
 • OULU vu 4.6. tme 17–20, Aleksinkulma, Iso Hansa ( Aleksanterinkatu 9),  savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Oulu Sámit -servijn.
 • TAMPERE ma 5.6. tme 1820, Kulttuuritalo Laikku, kokoustila Syrjä (Keskustori 4), savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Sis-Suoma Sámisearvi Barbmu -servijn.
 • JYVÄSKYLÄ ko 6.6., savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Sis-Suoma Sámisearvi Barbmu –servijn.
 • HELSIGI tu 7.6.
 • AANAAR lá 9.6. tme 1114, Sajos, Solju, savâstâllâmtilálâšvuotâ uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Nuorâirááđán já Suoma Sámi Nuorat- servijn.

Tilálâšvuođah uárnejuvvojeh meid Iänuduvvâst já Kietâruottâsist, já kaavpug sämmilij kuávlust tegu Oulust, Tamperest, Jyväskylást já Helsigist. Teivâdmij keevâtlii orniimist iššeen láá jieškote-uv seervih Säämist já sämiseervih stuárráábijn kaavpugijn sehe páiháliih tobdeeh.

Staatârääđi kanslia já riehtiministeriö ohtsâšpargoost Sämitiggijn láá seelvâtmin, ete maht komissio kolgâččij olášuttiđ já ete maggaar jieš prosesist västideijee jiešráđálii komissio pargo já čuákánpiejâm kolgâččij leđe. Máhđulii komissio mandaatist, noomâst teikkâ komissaarijn ij lah porgum val mihheen miärádâsâid.

Suomâ haldâttâs lii roovvâdmáánnu 19. peeivi 2017 almottâm, ete tot aalgât sämmilij äššijd kyeskee sovâdâttâmproosees valmâštâllâm. Iävtuttâs proosees aalgâtmist lii puáttám Sämitiggeest.

Lasetiäđuh: Spesiaaläššitobdee Anni-Kristiina Juuso, staatârääđi kanslia, p. +358 295 160 169

Suåvâdvuõttproseeʹss saǥstõõllâmpooddi äiʹǧǧtaull

Riikk kooll ååʹn säʹmmlai jurddjid, tuäivjid, huõlid da eʹtǩǩõõzzid suåvâdvuõttproseeʹss pirr ääʹv saǥstõõllâmpooddin Sääʹmjânnmest da šuurmõs gåårdin Lääʹddjânnmest. Tääʹiben kaaunak äiʹǧǧtaaul raavuum saǥstõõllâmpooddin.

 • ČEʹVETJÄUʹRR mâ 8.5. čiâss 1821, sääʹmpõrtt, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Sääʹmkulttuurfoondin.
 • LISMA mâ 15.5. čiâss 1518, Susanna Näkkäläjärvi põõrtâst, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Lisma sijddoummivuiʹm.
 • NJEÄʹLLEM ne 16.5. čiâss 1013, Njeäʹllem sijddpõõrtâst, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast aanarsääʹmǩiõl saǥstõõllâmkuursin.
 • ÂʹVVEL ne 16.5. čiâss 1821, Matkahuolto Kuuputti, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Âʹvvel škoouli tâʹvvsääʹmǩiõllsai puärrsivuiʹm.
 • AANAR ne 17.5. čiâss 1821, Siida Kammi, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast SámiSosterin da Suomen porosaamelaiset rõ:in.
 • AANAR pi  18.5. čiâss 1821, Siida Kammi, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Aanaar sämmiliih rõ:in.
 • ÂʹVVEL su 19.5. čiâss 1215, Ortodokss-sieʹbrkååʹdd sieʹbrkåʹddpõrtt saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Njeäʹllem-Keväjääuʹr sääʹmsuåvtõõzzin.
 • ÂʹVVEL su 19.5. čiâss 1619, Aanar kååʹdd väʹlddõskueʹrnec, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Inarinmaan Lapinkyläyhdistys rõ:in
 • ÂʹVVEL su 20.5. čiâss 1821, Aanar kååʹdd väʹlddõskueʹrnec, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Anarâšâh rs:in (Inarinsaamelaiset ry).
 • ANGELI vu 21.5. čiâss 1821, Vullebáikki, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Angel sijddoummivuiʹm.
 • LEMMENJOKI mâ 22.5. čiâss 1720, Ahkun Tupa, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Anára Sámisearvi rõ:in.
 • VUÂČČA ne 23.5. čiâss 18–21, Mokta, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Vuohčču samiid searvi rõ:in.
 • RUÄ´VNJAARǤÂ ne 24.5. čiâss 17–19, MLL (Pirkkakatu 2) , saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast MII- searvi rõ:in.

Saǥstõõllâmpooddin riâššât še Jeänõõǥǥâst da Ǩiõttvaaʹrdest, da gåårdin mâʹte Ruäʹvnjaarǥâst, Oulust, Tampereest, Jyväskylä-gåårdest da Heʹlssnest. Saǥstõõllâmpooddi jäʹrjstõõllmõõžžin da õʹhtte kåččmest veäʹǩǩen lie leämmaž vuuʹdin toiʹmmjeei õhttõõzz di pääiklažtobddi.

Riikksuåvtõõzz kanslia da vuõiggâdvuõttministeria õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin lie kaartʼteʹmmen mõõn nalla suåvâdvuõttproseʹss (komissio) õõlǥči piijjâd toiʹmme da mõõnnallšem jiõčč proseeʹssest vaʹstteei čõõnteʹmes komissio tuâjj da norrõõzz õõlǥči leeʹd. Vueiʹtlvanji šiõtteemnalla åårrai komissio mandaatt, nõõm leʹbe norrõõzz pirr jie leäkku veâl tuejjuum tuʹmmstõõǥǥ.

Lääʹddjânnam halltõs lij 19.10.2017 iʹlmmtam altteʹmmes sääʹmaaʹššid ǩiõttʼtõõlli suåvâdvuõttproseeʹss. Tõn aalǥtem pirr halltõs lij saǥstõõllâm õõutsââʹjest Sääʹmteeʹǧǧin. Alttõs prosessa lij puättam Sääʹmteeʹǧǧest.

Lââʹssteâđ: spesiaaläʹšštobddi Anni-Kristiina Juuso, riikksuåvtõõzz kanslia, t. +358 295 160 169