Totuus- ja sovintokomissioiden kansainvälisiä kokemuksia -seminaari 10.2.2018

Valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö ja Suomen saamelaiskäräjät järjestivät saamelaisten totuus- ja sovintokomissioprosessiin ja mahdollisen komission asettamiseen liittyvän, kaikille avoimen kansainvälisen seminaarin Inarissa 10.2.2018. Seminaarin tavoitteena oli kansainvälisiä totuus- ja sovintokomissiokokemuksia hyödyntäen muodostaa pohjaa mielekkäälle prosessille Suomessa.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin tallenne

Seminaarin tallenne 10.2.2018

Helmikuun 10. päivänä Inarissa järjestetyssä seminaarissa kuultiin kansainvälisten vieraiden tärkeitä ja yksityiskohtaisia huomioon otettavia oppeja sekä hyviä ja huonoja kokemuksia jo maailmalla toteutetuista totuus- ja sovintoprosesseista.