Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen:
Valtion työtehtäville alueilla on asetettava määrälliset tavoitteet

Valtiovarainministeriö 12.2.2019 14.32
Tiedote
Valtion työtehtäville alueilla on asetettava määrälliset tavoitteet

Julkisen hallinnon kehittämisestä vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vastaanotti tiistaina 12. helmikuuta valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikosen ja varatoimitusjohtaja Timo Reinan selvitysraportin valtion työtehtävien alueellistamista koskevista suuntaviivoista.

Selvityshenkilöt ehdottavat kaikkiaan 30 toimenpidettä, joilla edistetään valtion työtehtävien jakaantumista nykyistä tasapuolisemmin Suomen eri alueille.

Ministeri Vehviläinen kannattaa selvittäjien esitystä siitä, että tulevassa hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus paikkariippumattomasta työstä, valtion työtehtävien uudenlaisesta alueellistamisesta sekä valtion läsnäolosta alueilla ensi vuosikymmenellä.

”Hallitusohjelmakirjauksen lisäksi uuden hallituksen tulee asettaa hallinnonalakohtaiset määrälliset tavoitteet sille, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa ensi vuosikymmenellä tavoitellaan. Hallitusneuvottelujen tietopohjan varmistamiseksi ja uuden hallituksen työn helpottamiseksi laitan jo tänään kaikille ministeriöille kyselyn niistä työtehtävistä, joita voidaan tehdä paikkariippumattomasti eri puolilla Suomea työskennellen”, Vehviläinen sanoi.

Ministeriöiden on annettava selvityksensä 30. huhtikuutamennessä.

Ministeri Vehviläinen näkee valtion työtehtävien tekemisen monipaikkaisesti tukevan useita tärkeitä tavoitteita.

”Valtion on oltava tulevaisuudessakin vahvasti läsnä koko maassa. Valtion on oltava perheystävällinen ja joustava työnantaja. Valtionhallinnon on tuettava kestävää aluekehitystä. Monipaikkainen työ on jo nyt arkipäivää. Digitalisaatio mahdollistaa työn tekemisen yhä enemmän pääkaupunkiseudun perinteisten hallinto- ja virastotalojen ulkopuolella”, Vehviläinen sanoi.

Lisätietoja:

Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Matias Hilden, puh. 050 911 9947, matias.hilden(at)vm.fi 

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Kunta-asiat