Hyvinvointitiedon laajempi käyttö hallituksen päätöksenteossa (BKT+) -hanke 

BKT:ta täydentävän hyvinvointitiedon laajempi käyttö hallituksen päätöksenteossa (BKT+) -hanke pyrkii edesauttamaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa tunnistamalla konkreettisia laajempaa tietopohjaa vaativia päätöksentekotilanteita kartoittamalla visuaalisia keinoja tiivistää indikaattoritietoa ja kokeilla kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen visuaalista arviointia.

Tutustu myös