EU:n toimielimet ja päätöksenteko poikkeusoloissa

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel Eurooppa-neuvoston jäsenten puhelinkokouksessa. Kuva: EU.

Euroopan unioni ja sen toimielimet jatkavat toimintaansa poikkeusoloissa ja mukauttavat toimintansa ja päätöksentekonsa tilanteen vaatimalla tavalla. Tälle sivulle on koottu tietoa EU:n toiminnasta ja EU-asioiden kansallisesta valmistelusta poikkeusoloissa.

Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat videokokouksessaan torstaina 26. maaliskuuta 2020, että koronaviruspandemian torjuminen ja kansalaisten suojeleminen edellyttää päättäväisiä ja kattavia toimia niin EU- ja jäsenmaa- kuin alue- ja paikallistasoilla.

Brysselissä kokoontunut ylimääräinen Eurooppa-neuvosto pääsi 21. heinäkuuta 2020 sopuun EU:n elpymispaketista. Ratkaisu vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista. EU:n elpymispaketti sisältää monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021-2027 sekä elpymisvälineen.

EU:n neuvosto

Neuvosto (jäsenmaiden ministerit) ja Eurooppa-neuvoston jäsenet (EU-maiden johtajat) ovat kokoontuneet pääosin videoyhteydellä pandemian aikana.

Neuvoston on tarkoitus kokoontua jälleen pääosin fyysisesti syksyn aikana mikäli pandemiatilanne sen sallii. Jatkuvasti päivittyvävän tilanteen näkee EU:n neuvoston kokouskalenterista sekä EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Saksan kokouskalenterista.

Neuvosto ei voi nykyisen tulkinnan mukaan kokoontua virallisesti käyttämällä etäyhteyksiä. Neuvoston ministerikokousten sijasta järjestetään epävirallisia ministeritason videokokouksia tarpeen mukaan. Näissä videokokouksissa ei voida tehdä muodollisia päätöksiä.

Mahdolliset päätösasiat hyväksytään neuvoston kirjallisella menettelyllä. Kirjallisen menettelyn käyttöä on tilapäisesti joustavoitettu. Päätös menettelyn käyttämisestä ei edellytä yksimielisyyttä vaan se tehdään samalla äänestyssäännöllä kuin itse EU-asiaa koskeva päätös.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja voi tehdä etäkokouksen keskustelusta omissa nimissään johtopäätöksiä. Eurooppa-neuvoston jäsenet voivat myös sopia yhteisistä lausumista.

Lisäksi ministerit ovat järjestäneet puhelin- ja videokeskusteluja tilannekuvan vaihtamiseksi.

Koronavirus | Eurooppa-neuvosto
Neuvoston kokouskalenteri

Euroopan komissio

Euroopan komissio jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa. Komissio koordinoi EU:n yhteisiä toimia koronavirusepidemian torjumiseksi. Se pyrkii vahvistamaan EU:n kansanterveysalaa ja lievittämään epidemian sosioekonomisia vaikutuksia EU:ssa. Komissio auttaa EU-maita koordinoimaan kansallisia toimiaan ja tarjoaa puolueetonta tietoa viruksen leviämisestä ja tehokkaista toimista sen hillitsemiseksi.

Komissio on perustanut työryhmän, joka tukee toimia koronavirusepidemian torjumiseksi. Ryhmä koordinoi toimia EU-maiden kanssa ja sen tehtäviin kuuluu tiedonvaihto, tarpeiden arviointi ja EU:n laajuisen toiminnan arviointi.

Komissaareista koostuva kollegio kokoontuu etäyhteyksin. Maaliskuun 16. päivästä alkaen muissa kuin kriittisen tärkeissä tehtävissä toimivat komission henkilöstön jäsenet ovat etätöissä. Kokoukset hoidetaan video- ym. etäyhteyksin.

Kaikki yleisötilaisuudet ja tapahtumat komission tiloissa, myös Suomen-edustustossa, on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Koronavirus | Euroopan komission

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivaltaan liittyvä työ jatkuu poikkeustilanteessa. Parlamentti on sitoutunut käsittelemään koronavirukseen liittyvät asiat mahdollisimman nopeasti.

Täysistuntokalenteria on tarkennettu lähikuukausien osalta, ja ylimääräiset täysistunnot järjestetään toistaiseksi Brysselissä.

Parlamentin jäsenillä on mahdollisuus osallistua täysistuntoihin ja äänestää etäyhteydellä. Kyseessä on väliaikainen poikkeusjärjestely puhemiehistön päätöksellä 31. heinäkuuta. asti. Äänestykset ovat sitovia. Myös valiokuntatyö jatkuu poikkeusmenettelyin.

Valtuuskuntamatkat ja valiokuntien kuulemiset on toistaiseksi peruttu. Muiden kuin parlamentin jäsenten, henkilökunnan ja median edustajien pääsy parlamentin tiloihin on rajoitettu. Lähes koko parlamentin henkilökunta tekee etätöitä. Kaikki yleisötilaisuudet parlamentin toimipaikoissa, myös Suomen-toimistolla, on peruttu ainakin 31. toukokuuta saakka.  

Koronavirus | Euroopan parlamentti
Täysistuntokalenteri

EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjaa normaaliin tapaan poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävät asiat kokouksessaan tai kirjallisessa menettelyssä.

EU-ministerivaliokunta
Suomen EU-politiikka

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden käsittelyyn

Poikkeusolot eivät vaikuta EU-asioiden käsittelyjärjestykseen. Poikkeusoloissa korostuvat kuitenkin valtioneuvoston eduskunnalle antamien kirjelmien oikea-aikaisuuden ja sisällön merkitys suhteessa muotoseikkoihin.

E- ja U-kirjelmät | Eduskunta