EU:n toimielimet ja päätöksenteko poikkeusoloissa

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel Eurooppa-neuvoston jäsenten puhelinkokouksessa. Kuva: EU.Euroopan unioni jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa ja mukauttaa toimintansa ja päätöksenteon tilanteen vaatimalla tavalla.

Eurooppa-neuvoston jäsenet totesivat videokokouksessaan torstaina 26. maaliskuuta, että koronaviruspandemian torjuminen ja kansalaisten suojeleminen edellyttää päättäväisiä ja kattavia toimia niin EU- ja jäsenmaa- kuin alue- ja paikallistasoilla. Tälle sivulle on koottu tietoa EU:n toiminnasta ja EU-asioiden kansallisesta valmistelusta poikkeusoloissa.

EU:n neuvosto

Neuvoston jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa. Viralliset neuvoston ministerikokoukset on peruttu 30 vuorokaudeksi 23.3.2020 alkaen. Jäsenmaiden EU-suurlähettiläistä koostuva pysyvien edustajien komitea (Coreper) jatkaa työtään normaalisti. Muutamat neuvoston työryhmät kokoontuvat välttämättömien EU-asioiden hoitamiseksi.

Eurooppa-neuvoston jäsenet ovat järjestäneet videokokouksia. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja voi tehdä keskustelusta omissa nimissään johtopäätöksiä. Eurooppa-neuvoston jäsenet voivat myös sopia yhteisistä lausumista.

Neuvosto ei voi nykyisen tulkinnan mukaan kokoontua virallisesti käyttämällä etäyhteyksiä. Neuvoston ministerikokousten sijasta järjestetään epävirallisia ministeritason videokokouksia tarpeen mukaan. Näissä videokokouksissa ei voida tehdä muodollisia päätöksiä.

Mahdolliset päätösasiat hyväksytään neuvoston kirjallisella menettelyllä. Kirjallisen menettelyn käyttöä on tilapäisesti joustavoitettu. Päätös menettelyn käyttämisestä ei edellytä yksimielisyyttä vaan se tehdään samalla äänestyssäännöllä kuin itse EU-asiaa koskeva päätös.

Lisäksi ministerit ovat järjestäneet puhelin- ja videokeskusteluja tilannekuvan vaihtamiseksi.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.2020 asti oleva Kroatia järjestää ministerikokouksensa toistaiseksi puhelinkokouksina.

Koronavirus – neuvoston verkkosivut
EU-puheenjohtajamaa Kroatian verkkosivut

Euroopan komissio

Euroopan komissio jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa. Komissio koordinoi EU:n yhteisiä toimia koronavirusepidemian torjumiseksi. Se pyrkii vahvistamaan EU:n kansanterveysalaa ja lievittämään epidemian sosioekonomisia vaikutuksia EU:ssa. Komissio auttaa EU-maita koordinoimaan kansallisia toimiaan ja tarjoaa puolueetonta tietoa viruksen leviämisestä ja tehokkaista toimista sen hillitsemiseksi.

Komissio on perustanut työryhmän, joka tukee toimia koronavirusepidemian torjumiseksi. Ryhmä koordinoi toimia EU-maiden kanssa ja sen tehtäviin kuuluu tiedonvaihto, tarpeiden arviointi ja EU:n laajuisen toiminnan arviointi.

Komissaareista koostuva kollegio kokoontuu etäyhteyksin. Maaliskuun 16. päivästä alkaen muissa kuin kriittisen tärkeissä tehtävissä toimivat komission henkilöstön jäsenet ovat etätöissä. Kokoukset hoidetaan video- ym. etäyhteyksin.

Kaikki yleisötilaisuudet ja tapahtumat komission tiloissa, myös Suomen-edustustossa, on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Koronavirus – komission verkkosivut

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivaltaan liittyvä työ jatkuu poikkeustilanteessa. Parlamentti on sitoutunut käsittelemään koronavirukseen liittyvät asiat mahdollisimman nopeasti.

Täysistuntokalenteria on tarkennettu lähikuukausien osalta, ja ylimääräiset täysistunnot järjestetään toistaiseksi Brysselissä.

Parlamentin jäsenillä on mahdollisuus osallistua täysistuntoihin ja äänestää etäyhteydellä. Kyseessä on väliaikainen poikkeusjärjestely puhemiehistön päätöksellä 31.7. asti. Äänestykset ovat sitovia. Myös valiokuntatyö jatkuu poikkeusmenettelyin.

Valtuuskuntamatkat ja valiokuntien kuulemiset on toistaiseksi peruttu. Muiden kuin parlamentin jäsenten, henkilökunnan ja median edustajien pääsy parlamentin tiloihin on rajoitettu. Lähes koko parlamentin henkilökunta tekee etätöitä. Kaikki yleisötilaisuudet parlamentin toimipaikoissa, myös Suomen-toimistolla, on peruttu ainakin 31. toukokuuta saakka.  

Koronavirus – Euroopan parlamentin verkkosivut
Täysistuntokalenteri

EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjaa normaaliin tapaan poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävät asiat kokouksessaan tai kirjallisessa menettelyssä.

EU-ministerivaliokunta
Suomen EU-politiikka

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden käsittelyyn

Poikkeusolot eivät vaikuta EU-asioiden käsittelyjärjestykseen. Poikkeusoloissa korostuvat kuitenkin valtioneuvoston eduskunnalle antamien kirjelmien oikea-aikaisuuden ja sisällön merkitys suhteessa muotoseikkoihin.

E- ja U-kirjelmät (eduskunta.fi)