Suomi 100 -tutkimusteemojen yhteiskehittämistilaisuus

Suomi 100 -tutkimuksen teemojen yhteiskehittämistilaisuus järjestettiin maanantaina 29.10.2018 Helsingissä.

Tilaisuudessa keskusteltiin ja vaihdettiin näkemyksiä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen ja sen perintöön liittyvistä tutkimustarpeista sekä erilaisista lähestymistavoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta.

Tilaisuudessa arvioitiin yhdessä, millaista tutkimusta tarvitaan ja mitkä tutkimuskysymykset ovat kaikkein merkityksellisimpiä. Lisäksi pohdittiin, millaisia reunaehtoja tutkimuskysymyksiin liittyy ja puuttuuko niistä jokin oleellinen näkökulma.

Tilaisuuden esitykset