Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Suomi 100 –tutkimushanke 2019–2021

Itsenäinen Suomi täytti sata vuotta 6.12.2017. Sukupolvemme merkittävintä juhlavuotta vietettiin yhdessä-teemalla koko vuoden Suomessa ja yli sadassa maassa kaikilla mantereilla. Avoimeen ohjelmaan liitettiin yhteensä 5 000 erilaista hanketta, ja yli 800 000 suomalaista ja Suomen ystävää osallistui ohjelman rakentamiseen. Juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodelle asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet. Sen tuli vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ulkomailla juhlavuoden toivottiin vahvistavan Suomen kansainvälistä profiilia. Juhlavuosi haluttiin toteuttaa vahvasti osallistavalla ja mukaansa tempaavalla tavalla, joka haastaisi etsimään uusia toteutustapoja.

Suomi 100 -juhlavuodesta kasvoi lopulta ennakko-odotuksia suurempi ja monimuotoisempi ja juhlavuoden jälkeen tehtyjen kuluttaja-ja sidosryhmätutkimusten, haastattelujen ja loppuraportointikyselyjen perusteella juhlavuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Juhlavuoden perintöön nojaava tutkimushanke käyntiin

Suomi 100 -juhlavuoden raportointivaihe nosti esiin aiheen tutkimukselliset mahdollisuudet. Juhlavuoden vaikuttavuuden ja pysyvän perinnön arviointi edellyttää lisätutkimusta hankkeen loppuraportin sisältämän ensivaiheen arvioinnin lisäksi. Siihen kerätyn aineiston laajuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden.

Valtioneuvoston kanslia käynnistää tutkimushankkeen, jossa juhlavuoden tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan laajemmin ja sen perintöä pyritään hyödyntämään. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2019–2021.

Suomi 100 -perintöön nojaava tutkimushanke käynnistyi avoimella yhteiskehittämistilaisuudella 29. lokakuuta 2018. Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään alkuvuonna 2019 avattavan valtioneuvoston kanslian avoimen määrärahahaun valmistelussa. Tutkimus rahoitetaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden määrärahasta.

Suomi 100 -tutkimushanke

Valtioneuvoston kanslia kilpailuttaa tutkimuksen, jossa Suomi 100 -juhlavuoden merkitystä, tuloksia ja vaikutuksia tutkitaan laajemmin ja joka tukee juhlavuoden perinnön ja oppien hyödyntämistä yhteiskunnallisessa toiminnassa myös jatkossa. Tarjousaika alkaa 31.1.2019 ja päättyy 1.4.2019 klo 14.00. Tutkimuksen toteuttamiseksi on varattu 200 000 euron määräraha.

 

Lisätietoja

Risto Alatarvas, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160024  


Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, tuotantopäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Johto 0295160220