Suositus tiedotustilaisuuksien tulkkaamisesta viittomakielillä

Valtioneuvoston viestintäsuositus on, että tiedotustilaisuudet tulkataan vähintään suomalaisella viittomakielellä, kun kyseessä on

  • kansalaisia koskeva kriisitilanne
  • ​suuronnettomuudet
  • mahdolliset terrori-iskut
  • ilmastoon, sähköverkkoon tai muuhun vastaavaan verrattavissa oleva poikkeustila
  • valtioneuvoston käynnistämä tai päättämä uudistus, jolla on merkittävä vaikutus kansalaisten ja erityisesti viittomakieltä käyttävien kansalaisten arkeen
  • valtioneuvoston tärkeimmät, hallituksen toimintaa koskevat tiedotustilaisuudet, kuten hallituksen aloitus ja mahdolliset hallituspohjan muutokset.

Tilaisuuden tiivistelmä julkaistaan suomenruotsalaisella viittomakielellä tilaisuuden päätyttyä. Tilanteen mukaan olisi kuitenkin harkittava tilaisuuden tulkkaamista välittömästi kummallakin viittomakielellä.

Lisäksi tiedotustilaisuuksien puhujien osuudet tekstitetään tallenteisiin suomeksi ja suomenruotsalaisella viittomakielellä tulkattu tiivistelmä tekstitetään ruotsiksi.

Tulkin tilaaminen

Tulkki on hyvä tilata välittömästi tiedotustilaisuudesta päättämisen jälkeen, jotta tiedotustilaisuuteen saadaan parhaiten soveltuva tulkki/tulkit ja jotta tulkit ehtivät valmistautua. Lisää tulkin tilaamisesta kappaleessa hankinnoista.

Tulkin on tärkeä saada tilaisuuteen liittyvää materiaalia jo etukäteen, jotta hän ehtii valmistautua tilaisuuteen riittävällä tavalla. Materiaali voi olla esimerkiksi esityskalvoja, tilaisuudessa jaettavaa muuta materiaalia tai tilaisuuden aiheeseen liittyviä avainsanalistoja. Materiaaleja käytetään vain tulkkaukseen valmistautumiseen sekä tukena tulkkauksen aikana ja tulkeilla on vaitiolovelvollisuus kaikkeen toimeksiantoon liittyvään.

Tulkkien ja tilaisuuden esiintyjien ohjeistaminen

Tilaisuuden juoksutus, puhujien nimet ja tittelit sekä tulkin sijoittuminen puhujaan ja kameraan nähden keskustellaan tulkin kanssa ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuuden puheenjohtaja kertoo tilaisuuden alussa, että tilaisuus tulkataan suomalaiselle viittomakielelle.

Tilaisuuden esiintyjien ei tarvitse muuttaa puhetyyliään esimerkiksi hidastamalla puhetta, sillä helpointa on tulkata normaalitempoista puhetta. Esiintyjien tulee välttää lukemista suoraan paperista. Luonnollisen puheen tulkkaus on helpointa. Tulkkausta helpottaa, jos puhuja pitää selkeät tauot asia- tai osakokonaisuuksien päätteeksi.

Tulkit tulkkaavat kaiken tilaisuudessa sanotun sekä mahdollisesti myös muuta tilan äänimaailmaa, eikä tulkkeja voi ohjeistaa jättämään jotakin tulkkaamatta.

Viittomakielellä tulkatun tilaisuuden markkinointi

Valtioneuvoston linnan tiedotustilassa järjestettävät tiedotustilaisuudet lähetetään suorana lähetyksenä, ja niistä tehdään tallenne, joka julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla. Mahdollisuutta seurata tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä suomalaiselle viittomakielelle tulkattuna markkinoidaan ennen tilaisuutta sosiaalisessa mediassa. Samassa yhteydessä tulee kertoa, että tiivistelmä suomenruotsalaisella viittomakielellä julkaistaan mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. Viittomakielisestä tulkkauksesta tulisi mainita myös medialle lähtevässä kutsussa.

Ministeriöiden yhteiseen käyttöön valmistellaan video, jota voidaan käyttää tilaisuudesta informoimiseen sosiaalisessa mediassa. Viittomakielen sidosryhmille luodaan yhteystietolista, jonka kautta heitä informoidaan tulevasta tapahtumasta.

Tiedotustilan tekniset vaatimukset

Viittomakielen tulkin on hyvä olla samassa tilassa puhujan tai puhujien vieressä, jotta hän kuulee puhujan hyvin. Viittomakielelle tulkattu lähetys tulisi tehdä joko niin, että tulkki seisoo puhujan vieressä ja on samassa kuvaruudussa tai niin, että kuvaruutu jaetaan tulkin ja puhujan kesken.

Tulkin takana olevan taustan tulee olla rauhallinen, mielellään yksivärinen, jotta tulkin kasvot, kädet ja kehon liikkeet erottuvat hyvin. Tiedotustilassa on myös aina huolehdittava riittävästä valaistuksesta, jotta tulkkaus näkyy mahdollisimman selkeästi.

Valtioneuvoston kanslian sisäisessä ohjeessa määritellään tarkemmin, kuinka viittomakieliset tiedotustilaisuudet järjestetään valtioneuvoston tiedotustilassa.

Verkkolähetykset kriisitilanteissa

Kriisitilanteissa tiedotusvälineet lähettävät usein tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä joko televisiossa tai verkkosivuillaan. Tällöin tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava, että tulkki näkyy lähetyksessä.

Jos media ei järjestä suoraa verkkolähetystä, tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava verkkolähetyksestä. Verkkolähetyksen järjestämisessä voidaan käyttää apuna myös sosiaalisen median sovelluksia ja palveluita.

Jos tilaisuudesta ei ole mahdollista järjestää verkkolähetystä, tilaisuuden järjestäjä kuvaa tiivistelmän tilaisuuden päätyttyä. Videolla tilaisuuden pääpuhuja kertoo keskeisimmät sisällöt, jotka tulkataan viittomakielelle. Videotallenne lisätään tilaisuuden järjestäjän verkkosivuille.