Verkkosivusisältöjen kääntäminen ja palvelujen hankinta

Suositus ministeriöiden verkkosivujen sisällön kääntämisestä viittomakielille

Viittomakielisiä tulee palvella myös valtioneuvoston ja ministeriöiden verkkosivuilla. Valtioneuvoston viestintäsuositus on, että ministeriöiden verkkosivujen sisällöistä käännetään sekä suomalaiselle että suomenruotsalaiselle viittomakielelle

  • valtioneuvoston ja ministeriöiden perustiedot
  • ministeriön hallinnonala, tehtävä ja vastuualueet
  • ministeriön johto
  • yhteystiedot lisätietoja varten
  • tietosuoja-osiot.

Lisäksi ministeriöiden tulisi miettiä, onko omissa sisällöissä jotakin erityisesti kuulovammaisille ja viittomakieltä käyttäville ihmisille tärkeää. 

Viittomakielten tulkkauksen ja kääntämisen hankinta

Ministeriöt huolehtivat itse viittomakielten tulkkaus- ja käännöspalveluiden hankinnasta ja kuluista hankintalain mukaisesti. Jos ministeriön viittomakielten tulkkaus- ja käännöspalveluiden ostojen arvioidaan olevan yli 60 000 euroa (hankinnan ennakoitu arvo), tulkkaus- ja käännöspalvelut tulee kilpailuttaa hankintalain (1397/2016) mukaisesti. Jos ennakoitu arvo on yli 20 000 euroa, tulee hankinta kilpailuttaa valtioneuvoston hankintaohjeen mukaisesti kevyellä kilpailutuksella pyytämällä tarjouksia 3–5 toimijalta.