Suositus ministeriöiden verkkosivujen sisällön kääntämisestä viittomakielille

Viittomakielisiä tulee palvella myös valtioneuvoston ja ministeriöiden verkkosivuilla. Valtioneuvoston viestintäsuositus on, että ministeriöiden verkkosivujen sisällöistä käännetään sekä suomalaiselle että suomenruotsalaiselle viittomakielelle

  • valtioneuvoston ja ministeriöiden perustiedot
  • ministeriön hallinnonala, tehtävä ja vastuualueet
  • ministeriön johto
  • yhteystiedot lisätietoja varten
  • tietosuoja-osiot.

Lisäksi ministeriöiden tulisi miettiä, onko omissa sisällöissä jotakin erityisesti kuulovammaisille ja viittomakieltä käyttäville ihmisille tärkeää. Valtioneuvosto.fi-sivulle luodaan kokonaisuus ministeriöiden viitotuista sisällöitä.