Viittomakielten tulkkauksen ja kääntämisen hankinta

Jokainen ministeriö huolehtii itse viittomakielten tulkkaus- ja käännöspalveluiden hankinnasta ja kuluista hankintalain mukaisesti. Jos ministeriön viittomakielten tulkkaus- ja käännöspalveluiden ostojen arvioidaan olevan yli 60 000 euroa (hankinnan ennakoitu arvo), tulkkaus- ja käännöspalvelut tulee kilpailuttaa hankintalain (1397/2016) mukaisesti. Jos ennakoitu arvo on yli 20 000 euroa, tulee hankinta kilpailuttaa valtioneuvoston hankintaohjeen mukaisesti kevyellä kilpailutuksella pyytämällä tarjouksia 3–5 potentiaaliselta toimijalta.

Ministeriö voi kilpailuttaa tulkkaus- ja käännöspalvelut itse tai ministeriöt (tai osa niistä) voivat muodostaa hankintarenkaan. Valtioneuvoston yhteistä kilpailuttamista arvioidaan kesällä 2019, kun viittomakielten käyttöä koskevasta suosituksesta on ehditty saada kokemusta.