Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den officiella podcasten 23.9.2020: Coronaviruset, ekonomi och arbete

23.9.2020 13.29

Publicerad på svenska 2.10.2020 kl. 7.13

Temat för det sjätte avsnittet av poddserien Den officiella podcasten är coronaviruset, ekonomi och arbete. Arbetsminister Tuula Haatainen och finansminister Matti Vanhanen diskuterar beredningen av budgeten för 2021 under exceptionella förhållanden och de aktuella utmaningarna med att förutse den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen.

Regeringens budgetförhandlingar grundar sig vanligen på två saker: regeringsprogrammet och de ekonomiska prognoserna för det kommande året. I år har prognostisering visat sig vara särskilt svårt. För nästa år har man räknat med en tillväxt på upp till fem procent, men huruvida prognosen stämmer vet ännu ingen. På förhandlingsbordet låg i år exceptionellt stora frågor.

”Efter det här svåra året borde vi bara kasta oss med i utvecklingen, men frågan är om det alls blir någon utveckling som vi kan kasta oss med i”, konstaterar Matti Vanhanen.

”På förhandlingsbordet låg många frågor, skalan var enorm. Å ena sidan diskuterade vi åtgärder på kort sikt, å andra sidan åtgärder på lång sikt. På så sätt var det mycket annorlunda budgetförhandlingar i år”, tillägger Tuula Haatainen.

Det gällde bland annat att fastställa prioriteringar för programmet för hållbar tillväxt i Finland inom ramen för EU:s stimulanspaket. Preliminära planer gjordes upp i fråga om en färdplan för hållbarhet fram till slutet av årtiondet. Nya tidsplaner fastställdes för många frågor som regeringen kommit överens om i sitt regeringsprogram. Regeringsprogrammet skrivs inte om, men ändringar behöver säkert göras också framöver. Vanhanen och Haatainen berättar att regeringen i nuläget prioriterar hälsoaspekter i sina beslut.

”Det ser ut som om våra företag och näringslivet kan återhämta sig mycket snabbt bara det finns förutsättningar för det. Nu gäller det att se om den positiva utvecklingen fortsätter eller om antalet sjukdomsfall börjar öka igen, vilket verkar ha varit fallet de senaste veckorna”, säger Vanhanen.

”Vi har ju haft tillgång till olika scenarier, och under sommaren fanns det tid att gå igenom vad som händer inom olika näringsgrenar och hur coronaviruset kan påverka dem. Vi har kunnat fundera på beredskapen”, berättar Haatainen.

Haatainen och Vanhanen betonar att Finland måste ta mycket lån och att budgeten uppvisar ett underskott så att aktörerna i kommuner, laboratorier och sjukvårdsdistrikt ska kunna genomföra strategin mot coronaviruset fullt ut.

”Regeringens viktigaste uppgift är att ta Finland ut ur krisen så att landet klarar sig. Det gör vi så gott vi kan med de kort som Finland blivit tilldelat. Också andra länder tar lån, såsom Tyskland och Sverige, vi är inte ensamma om det. Vi är alla ense om att man måste våga ta lån”, konstaterar Vanhanen.

Ministrarna ser också möjligheter i en situation där Finland som ett utvecklat land har den positivaste färgen på coronakartor. Ute i världen framstår Finland som ett tryggt land, vilket kan vara en attraktionsfaktor med tanke på framtiden.

”Finland deltar ju i forskning inom hälso- och sjukvården och utveckling av vaccin. Finland är ett intressant land för den medicinska utvecklingen. Finland kan också vara ett laboratorium för framtiden, bland annat med tanke på hur vi genomförde distansarbetet. Det är ett område där efterfrågan ökar ute i världen”, förutspår Haatainen.


”Finland är ett öppet, demokratiskt land som framhåller vikten av frihet och friheter. Det betyder inte att vi inte skulle vara ett ordnat samhälle. Människorna är upplysta, de har förmåga att tillägna sig regeringens och myndigheternas anvisningar och rekommendationer och också förmåga att verkställa dem”, säger Vanhanen.

Både Vanhanen och Haatainen betonar att vars och ens eget agerande fortfarande spelar roll.