Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Rinne deltar i prideparaden i Helsingfors

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.6.2019 13.02 | Publicerad på svenska 27.6.2019 kl. 15.22
Kolumn

Finland är ett av världens bästa länder att leva och bo i, studera i, driva företag och arbeta i – och ett av världens bästa länder för den som vill bli förälskad och älska. Vi har mycket att vara stolta över.

Det finska samhället är ingalunda perfekt. Men det har skett mycket – särskilt vad gäller jämställdhet och bättre rättigheter för minoriteter.

Själv är jag så pass gammal att jag levt på en tid då strafflagen diskriminerade sexuella minoriteter. År 2019 känns det helt obegripligt att homosexualitet var ett brott fram till 1971 och ansågs vara en sjukdom fram till 1981, och att det så sent som 1995 blev förbjudet att diskriminera på grund av sexuell läggning. Jag kan inte ens föreställa mig hur konstig den föregående meningen låter för en finländare i tjugoårsåldern. Det är dock viktigt att skriva ut meningen, för den visar att världen förändras till det bättre.

Men världen förändras inte av sig själv – det behövs modiga individer som driver förändring.

Sexuella minoriteter och könsminoriteter har en ärorik historia. Det sätt på vilket sexuella minoriteter och könsminoriteter har behandlats under historiens gång har däremot inte varit ärorikt, varken i Finland eller ute i världen. Sexuella minoriteter och könsminoriteter har gått en mycket lång och mödosam väg. Vägen mot jämställdhet har präglats av osakligt bemötande, orättvisa, diskriminering och rädsla.

Trots att det omgivande samhället har förhållit sig rentav fientligt, har modiga individer hållit huvudet högt. De har tagit stolta steg mot jämlikhet för att alla ska få vara den de är. De har gått raka i ryggen för att ingen längre ska tryckas ner.

Det är fint att sexuella minoriteter och  könsminoriteter inte längre behöver gå ensamma. Enligt Helsingforspolisens uppskattning deltog närmare 100 000 personer i Helsingfors prideparad i fjol. Det var ett fint bevis på att finländarna vill försvara de mänskliga rättigheterna och bidra till jämlikhet och jämställdhet. Dessa frågor är viktiga även för min regering.

Genom att modigt försvara vars och ens odelbara människovärde kan vi bidra till en rättvisare värld – för oss alla. Det är vad vi talar för och arbetar för. Finlands grundlag är helt entydig i att alla är lika inför lagen. Mänskliga rättigheter är inte en åsiktsfråga och ingen förlorar något på andras kärlek – i synnerhet inte politiker.

Jag tror att allt fler finländare kommer att delta i prideparader i år. Även jag deltar i Helsingfors Pride på lördag, som den första finländska statsministern. Världen är inte färdig, men vi är på väg mot ett mer jämställt samhälle – tillsammans.

Statsminister Rinne

Antti Rinne