Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Den officiella podcasten 1.9.2020: Coronablinkern lanseras – är du beredd?

1.9.2020 12.00 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 14.05

I det tredje avsnittet av poddserien Den officiella podcasten diskuterar direktören för informationstjänsterna vid Institutet för hälsa och välfärd Aleksi Yrttiaho och den facklitterära författaren och it-experten Petteri Järvinen mobilappen Coronablinkern. Järvinen, som är insatt i datasäkerhetsfrågor, ger Finland fulla poäng för att snabbt ha tagit fram en app som är trygg för sin användare.

Appen för smittspårning lanseras i månadsskiftet augusti–september samtidigt som den veckovisa smittstatistiken väcker diskussion både i medierna och bland folket. Enligt Aleksi Yrttiahos och Petteri Järvinens bedömning införs appen vid en lämplig tidpunkt.

”Antalet sjukdomsfall är så pass stort att vi med hjälp av appen effektivare kan bekämpa viruset. Det kan vara bra att utnyttja den här möjligheten”, förutspår Yrttiaho.

”Människor är medvetna om risken för en ny upptrappning av epidemin, de har en vilja att göra något och appen har nyhetsvärde. De skulle inte installera appen om de var avtrubbade av nyheter och läget var lugnt. Tajmingen är nära nog perfekt”, konstaterar Järvinen.

Enligt Järvinen har Finland kunnat agera mycket snabbt med att ta i bruk appen. Enligt Järvinen är det särskilt bra att Finland inte skyndade sig med att ta i bruk andra länders appar. Till exempel i Norge ledde brådskan med ibruktagandet till att problemen med appens dataskydd inte beaktades tillräckligt.

”Det är fint att Finland så snabbt har kunnat ta i bruk en så kritisk app som följer upp närkontakter utan risk att läcka personuppgifter. Det ger jag fulla poäng för”, bedömer Järvinen.

Coronablinkern hittas i likhet med andra appar i vanliga appbutiker och den hjälper användaren att komma igång med användningen. Järvinen och Yrttiaho förutspår att finländarna kommer att vara aktiva med att ta i bruk Coronablinkern.

”Vi är föregångare på många punkter och använder smarta enheter i hög grad. Trots att många har bristande digital kompetens och löper risk för digital marginalisering, finns det också många stödnätverk och stödtjänster som man kan anlita”, berättar Yrttiaho.

”På nordiskt vis kan vi lita på att staten är till för att hjälpa oss människor. Vi är inte rädda för att det ska börja se ut som i en polisstat, så som de är i många andra länder. Samhällets och statsinstitutionens förhållningssätt påverkar viljan att ta i bruk appen”, bedömer Järvinen.

Coronablinkern baserar sig inte på uppföljning av personer utan på att användarnas smarta enheter utbyter koder med varandra. Det betyder att appen inte lokaliserar människor, utan följer upp möten mellan enheterna. Användaren får via appen information om att ha varit i närheten av en annan användare som insjuknat. Det är på användarens eget ansvarar att söka sig till coronavirustest och meddela om ett eventuellt positivt testresultat via appen.

Enligt Yrttiaho är Coronablinkern tillgänglig och lätt att använda. Till att börja med är appens språk finska och svenska, men senare kan den också användas på engelska och andra språk.

Utifrån simuleringar har man bedömt att Coronablinkern är till nytta vid smittspårning om 10–15 procent av befolkningen använder den. Målet är dock att minst en miljon finländare ska använda appen. It-experten Järvinen berättar att han utan tvekan kommer att ta i bruk Coronablinkern – Yrttiaho från Institutet för hälsa och välfärd behöver knappt övertala honom.

”Att bära munskydd och ladda ner appen är två sätt att göra en verklig skillnad. Dessutom kan möjligheten att själv bidra till en lösning lätta känslan av ångest och oro”, säger Järvinen.