Statsrådet och ministerierna Media

Välfärdsekonomi samt kompetensbehov på en arbetsmarknad i förändring är teman vid mötet mellan arbets- och socialministrarna

Arbets- och näringsministerietEU2019FISocial- och hälsovårdsministeriet 24.10.2019 18.00
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

Teman vid mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 24 oktober i Luxemburg var välfärdsekonomi och arbetstagarnas kompetens på en arbetsmarknad i förändring. Rådet samlades för andra gången i den här sammansättningen under Finlands ordförandeskap.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och arbetsminister Timo Harakka var ordförande för rådets möte.

Välfärdsekonomin erbjuder ett nytt tänkesätt kring ekonomisk tillväxt

Ministrarna antog vid mötet rådets slutsatser om välfärdsekonomi, som under Finlands EU-ordförandeskap är ett av huvudtemana inom sektorn för socialvård och hälso- och sjukvård.

Finland vill att välfärdspolitik och ekonomisk politik ska behandlas tillsammans i EU:s beslutsfattande. Människornas välfärd och den ekonomiska tillväxten gynnar varandra och är till nytta för såväl människorna som hela samhället.

Ministrarna diskuterade hur man skulle kunna främja icke-diskriminering i Europa. Frågan hänger samman med kommissionens förslag till direktiv om likabehandling.

Ett arbetsliv i förändring förutsätter kontinuerligt lärande

Ministrarna diskuterade hur man kan förbättra människors möjligheter till livslångt lärande och till kompetensutveckling under hela karriären.

Ministrarna antog också rådets slutsatser om Internationella arbetsorganisationens (ILO) hundraårsdeklaration om framtidens arbetsliv.

Mer information