Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 10.58 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 11.41
Pressmeddelande 371/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Det införs striktare begränsningar för samhällsspridningsfasen i fråga om serverings- och öppettiderna. Dessutom införs begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Södra Karelen.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 28 november kl. 24.00.

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Birkaland, Nyland, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland och Södra Karelen samt i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt från och med den 28 november kl. 24.00

Serveringen av alkohol ska upphöra i alla restauranger kl. 17.00, och restaurangerna får hålla öppet för kunder kl. 05.00-18.00. Alkoholdrycker som sålts innan serveringen av alkohol upphör ska förtäras inom en timme efter serveringstidens slut. Att servera alkoholdrycker efter kl. 17.00 är tillåtet endast om coronapasset används.

Om förplägnadsrörelsen inte serverar alkoholdrycker får den hålla öppet kl. 05.00-01.00. Till exempel snabbmatställen och caféer kan hålla öppet som förut. Även barer och restauranger kan hålla öppet kl. 05.00-01.00, förutsatt att de inte serverar alkoholdrycker. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i restaurangens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Som ett alternativ till de ovannämnda begränsningarna kan aktören kräva att kunderna ska ha coronapass.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna i landets övriga områden från och med den 28 november kl. 24.00

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.