Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Hälsosäkerheten vid gränserna: Vid inresa från lågriskländer behövs inget intyg eller test

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2021 15.12 | Publicerad på svenska 23.7.2021 kl. 14.10
Nyhet

Statsrådet beslutade den 22 juli om uppdateringar i förordningen, som syftar till att förhindra spridningen av coronavirussmitta från utlandet till Finland. Personer som anländer till Finland ska visa upp intyg över att ha blivit vaccinerade med en covid-19-vaccinationsserie eller över att ha genomgått coronavirussjukdom inom de senaste sex månaderna. Inresande som kan visa upp intyg över någotdera har inga andra skyldigheter som hänför sig till hälsosäkerheten vid ankomsten till Finland.

Skyldigheten att visa upp intyg över covid-19-vaccinationsserie eller att delta i test gäller inte per-soner som anländer till Finland från ett land eller ett område där incidensen av covid-19 eller före-komsten av virusvarianter inte medför någon särskild risk för spridning av epidemin. Från följande länder och områden kan man komma till Finland utan coronavaccinationsintyg: Australien, Hong-kong, Island, Israel, Kina, Macao, Nya Zeeland, Polen, San Marino, Singapore, Slovakien, Taiwan och Vatikanstaten samt kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sør-Varanger i Norge. Förordningen gäller från och med den 26 juli 2021. 

Andra personer ska visa upp intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits före ankomsten till landet eller intyg över att ha fått en första vaccindos minst 14 dygn före ankomsten. I båda ovannämnda fall måste inresande dessutom gå och testa sig tre till fem dygn efter ankoms-ten. Det gäller att undvika kontakt med andra människor och stanna hemma eller på inkvarterings-stället tills ett negativt testresultat har bekräftats.

Personer som anländer till Finland och inte kan visa upp intyg över en covid-19-vaccinationsserie, över genomgången coronavirussjukdom, över ett negativt testresultat eller över att ha fått en första vaccindos minst 14 dygn före ankomsten till landet, ska delta i ett covid-19-test genast efter an-komsten till Finland och i ett andra test tre till fem dygn efter ankomsten.

Skyldigheten att delta i covid-19-test gäller personer som fyllt 16 år. I lagen anges också vissa un-dantagsgrupper som inte omfattas av skyldigheten att visa upp intyg och delta i test. 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är det straffbart att inte delta i de covid-19-tester som krävs.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]