Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Sarkkinen deltar i ett seminarium om välfärdsekonomi som ordnas av Finland samt i OECD:s rundabordsdiskussion om coronapandemins effekter på välbefinnandet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2021 8.40 | Publicerad på svenska 24.11.2021 kl. 13.38
Pressmeddelande 362

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen deltar denna vecka i två evenemang gällande välfärdsekonomi. Onsdagen den 24 november ordnar Finland tillsammans med OECD och andra partner ett hybridseminarium om välfärdsekonomi i Bryssel, och torsdagen den 25 november publiceras vid ett virtuellt evenemang OECD:s rapport om pandemins effekter på människors liv och välbefinnande i OECD-länderna.

Seminariet om välfärdsekonomi som ordnas den 24 november är en fortsättning på arbetet under Finlands EU-ordförandeskap i fråga om att främja välfärdsekonomi. Rubriken för seminariet är ”Building on the Economy of Wellbeing: How to promote a resilient and sustainable recovery in Europe?”, och det ordnas i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Finlands EU-representation, OECD:s WISE-center (Centre on Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity) och Institutet för hälsa och välfärd. Syftet med seminariet är att finna nya sätt att främja välfärdsekonomi genom EU:s politiska åtgärder. Minister Sarkkinen håller seminariets öppningsanförande.

”Klimatförändringen, den försvagade biologiska mångfalden och överkonsumtionen av naturresurser räknas till de mest kritiska problemen som mänskligheten möter. En lösning på hållbarhetskrisen kräver att det görs snabba planmässiga förändringar i samhället. Målet är en omställning som är socialt rättvis för alla grupper av människor. Finland strävar efter att bli världens första koldioxidneutrala välfärdsstat. Välfärdsekonomin är ett viktigt sätt att närma sig den systemiska förändring som behövs”, säger minister Hanna Sarkkinen.

År 2020 inrättade OECD ett WISE-center för frågor som gäller välfärdsekonomi, inkluderande tillväxt samt hållbar och jämlik utveckling. Torsdagen den 25 november ordnas ett evenemang för att offentliggöra rapporten ”COVID-19 and Well-being: Life in the Pandemic", som tagits fram av WISE-centret. I rapporten granskas coronapandemins effekter på människors välbefinnande. I samband med evenemanget ordnas en rundabordsdiskussion på hög nivå som minister Sarkkinen deltar i.

Välfärdsekonomi betyder att man analyserar, mäter och utvecklar interaktionen mellan ekonomi och välfärd och de politiska beslut som fattas med beaktandet av dem. Grundprincipen i en välfärdsekonomi är att människors och planetens välbefinnande ska stå i centrum för den ekonomiska politiken.

Mer information:

Jiri Sironen, ministerns specialmedarbetare, SHM, tfn 040 4509 077, [email protected]
Päivi Saarimaa, ministersekreterare, SHM, tfn 02951 63535, forn[email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Sarita Friman, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295163349, [email protected]
Juuli Hakulinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 651, [email protected]
Elina Häkkinen, sakkunnig, SHM, tfn 0295 163 119, [email protected]