Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministrar diskuterade förhandlingarna om ett fiskeavtal mellan EU och Storbritannien

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2021 14.47 | Publicerad på svenska 23.2.2021 kl. 14.21
Pressmeddelande

Den 22 februari ordnade EU:s ordförandeland Portugal en informell videokonferens för unionens fiskeministrar. Den enda egentliga frågan på agendan var utbyte av åsikter om förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om fiskemöjligheterna 2021 och om fiskemöjligheterna för djuphavsarter 2021-22. Finland representerades på mötet av den ställföreträdande ständiga representanten Minna Kivimäki.

EU-kommissionären för miljö, hav och fiske Virginijus Sinkevicius tackade för det goda samarbetet mellan EU-länderna och kommissionen. Enligt honom är Storbritannien utifrån kontakterna hittills berett att göra snabba framsteg i frågan. Han påpekade att det är av avgörande betydelse för fiskeriföretagen att förhandlingarna leder till resultat så snabbt som möjligt. Det som är viktigt för att förhandlarna ska kunna gå vidare är nu att medlemsländerna utifrån kommissionens förslag når en gemensam syn på fiskefrågan. 

De EU-länder som fiskar på Storbritanniens vatten tackade Portugal för en god beredning av frågan och understödde i huvudsak kommissionens förslag till rådets beslut om EU:s förhandlingsmål. Länderna lyfte fram vissa för länderna viktiga mål för fiskekvoter och underströk hur viktigt det är att förhandlingsresultatet leder till lika villkor och gör det möjligt att utbyta fiskekvoter mellan medlemsländerna och Storbritannien.

Enligt medlemsländerna är det också viktigt att medlemsländerna och ministrarna deltar i förhandlingarna och godkänner det slutliga förhandlingsresultatet. Finland deltog inte i diskussionen, men har under hela processen gett sitt fulla stöd för att främja förhandlingarna och nå resultat. 

Ordförandelandet Portugal ska utifrån dessa synpunkter ta fram ett kompromissförslag till EU:s förhandlingsståndpunkter enligt kommissionens förslag.

Vidare diskuterade medlemsländerna framstegen i förhandlingarna om ett fiskeavtal mellan EU och Mauretanien.

Mer information:
Heikki Lehtinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 770 9496