Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jordbruks- och fiskeministrarna diskuterade internationell handel

Jord- och skogsbruksministeriet
25.1.2021 20.55 | Publicerad på svenska 27.1.2021 kl. 16.54
Ministeri Jari Leppä ja maatalousneuvos Kari Valonen (oik. ruudussa) edustivat Suomea maatalousneuvoston videokokouksessa.

Det portugisiska ordförandeskapet ordnade den 25 januari den första videokonferensen för EU:s jordbruks- och fiskeministrar. På ministrarnas agenda stod bland annat internationell jordbrukshandel och EU:s och Storbritanniens fiskerelationer efter brexit. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Kommissionen gav en översikt över den internationella handeln med jordbruksprodukter. Enligt översikten har EU:s jordbrukshandel och hela jordbrukssektorn trots coronakrisen klarat sig bra och EU:s handelsbalans är positiv. Kommissionen lade också fram en uppdaterad rapport om frihandelsavtalens samverkande effekter inom jordbrukssektorn.

Minister Jari Leppä påpekade att handelsavtalen öppnar nödvändiga exportmöjligheter för jordbrukssektorn. Ministern påminde samtidigt om att det är viktigt att handelspartnerna åtar sig att följa EU:s gemensamma importkrav.

- Jordbrukssektorn har visat sin kristålighet och även i övrigt bidragit till den ekonomiska återhämtningen. Vi måste ta vara på frihandelsavtalens möjligheter och regelbundet bedöma vilka konsekvenser de medför för jordbrukssektorn. Det är viktigt att säkerställa jämlikhet, sade minister Leppä.

Ordförandelandet Portugal gav ministrarna en översikt över förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). 

Minister Leppä underströk att rådes goda riktlinjer från oktober 2020 bör följas särskilt vid förhandlingarna om miljösystemet och villkorligheten. Det är viktigt att hålla fast vid principen om den nationella flexibiliteten att planera åtgärder utifrån lokala situationer och behov.

- De är viktigt att GJP-reformen blir klar enligt tidsplanen eftersom det också måste finnas gott om tid för att införa reformen, sade minister Leppä.

Ministrarna diskuterade också för första gången EU:s och Storbritanniens fiskerelationer efter brexit. Genom diskussionen sökte ministrarna vägledning för samråd mellan parterna om fiskemöjligheterna för gemensamma fiskbestånd 2021 och om andra regler för fisket.
Vidare informerades ministrarna om bland annat situationen på marknaden för griskött och om jordbävningen i Kroatien.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 058