Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Arbetsgrupp presenterar åtta nyckelåtgärder:Så här blir Finland ett av de ledande länderna inom AI

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2017 10.00
Pressmeddelande

Den styrgrupp som har tillsatts för att dryfta framtiden för artificiell intelligens (AI) i Finland överlämnade i dag sin första interimsrapport, Suomen tekoälyaika (Finland i AI-eran), till näringsminister Mika Lintilä. Undersökningar har visat att Finland ligger andra efter USA bland de elva mest utvecklade länderna när man bedömer hur stor potentiell ekonomisk tillväxt AI kan tillföra landet.

Detta förklaras av Finlands näringsstruktur, industrins starka inriktning på investeringsvaror, graden av digitalisering inom den offentliga sektorn och en hög utbildningsnivå.

– I Finland vill vi bli ett av världens främsta länder inom tillämpning av artificiell intelligens, och det har vi också goda möjligheter att bli. Utnyttjande av artificiell intelligens förutsätter dock medvetna beslut och effektiv verkställighet av dem. Den styrgrupp som jag tillsatt har nu lämnat rapporten Finland i AI-eran, och den och de åtgärdsrekommendationer som ingår i den stakar ut de första stegen i rätt riktning, säger näringsminister Lintilä.
– Det är mycket viktigt att individen och samhället hänger med i den snabba utvecklingen. Vi finländare bör tillsammans försöka förstå och söka lösningar för AI-revolutionen. Den kommer nämligen att ha effekter i samma storleksklass som när elektriciteten kom och förändrade världen under 1900-talet, konstaterar ministern.
I rapporten presenteras åtta nyckelåtgärder för att lotsa Finland in i den artificiella intelligensens tidevarv:

1 Vi förbättrar företagens konkurrenskraft med hjälp av AI
2 Vi utnyttjar data inom alla sektorer
3 Vi påskyndar och underlättar ibruktagande av AI
4 Vi säkrar spetskompetens och lockar till oss de bästa experterna inom området
5 Vi vågar göra djärva val och investeringar
6 Vi bygger de bästa offentliga tjänsterna i världen
7 Vi skapar nya modeller för samarbete
8 Vi gör Finland till en vägvisare i AI-eran

– Finlands övergång till AI-eran ska stödas genom att man inom samtliga av dessa ämnesområden och eventuella ytterligare ämnesområden antingen bildar ett eget nätverk eller samarbetar med befintliga nätverk eller högskolor och forskningsinstitutioner, berättar styrgruppens ordförande Pekka Ala-Pietilä.

– Vi bjuder in olika aktörer från ett brett område för att diskutera vad det innebär för oss att AI och robotar blir allt vanligare, vad vi förväntar oss av det och vad vi vill att beslutsfattarna ska fästa särskild uppmärksamhet vid. I takt med att programmet framskrider kommer vi att runt om i Finland ordna olika evenemang och workshoppar för att ta artificiell intelligens närmare var och ens vardag, säger Ala-Pietilä.

Man kan anmäla sig till nätverken och delta i webbworkshoppar på adressen tekoalyaika.fi

Näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 maj 2017 en styrgrupp för artificiell intelligens för att dryfta hur Finland kan göras till ett av de främsta länderna inom tillämpning av AI. Arbetsgruppen fick i uppgift att hitta de viktigaste åtgärderna både på lång och kort sikt och inom olika samhällssektorer. Styrgruppen överlämnar sin slutrapport i april 2019.
 
Länkar:
Finlands AI-program ”Tekoälyaika” (på finska)
Följ Finlands AI-program på Twitter under hashtaggarna #tekoälyaika #TEMtekoäly
Se på webbsändning från seminariet Suomi ja tekoäly alustatalouden aikakaudella (Finland och AI i plattformsekonomins tidsera)
Läs mer om hur Finlands AI-program fortsätter: tekoalyaika.fi

Ytterligare upplysningar:
styrgruppens ordförande Pekka Ala-Pietilä, Huhtamäki Oyj, tfn 010 686 7885
styrgruppens vice ordförande, avdelningschefen Ilona Lundström, arbets- och näringsministeriet, tfn 046 920 2344
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929