Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utkast till framtidsredogörelse för handeln på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 11.56
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet utarbetar som en del av regeringsprogrammet en framtidsredogörelse för statsrådets handelssektor för att sektorn ska kunna utvecklas strategiskt och långsiktigt. Sektorns framtid granskas vidare på tio års sikt. Remisstiden för utkastet till redogörelse börjar den 20 april och går ut den 1 juni 2022.

Utvecklingen inom handeln reformeras särskilt av digitaliseringen, förändringarna i konsumentbeteendet samt den globala marknaden inom handeln och den internationella handeln. I och med utvecklingen har också den finländska handeln övergått från traditionell aktör till aktör på den globala marknaden, i synnerhet i och med att näthandeln, de globala marknadsplatserna och marknadsplattformarna inom handeln samt handeln har blivit flerkanalig. De finländska företagen inom handeln ingår i det globala ekosystemet för handel, där det sker omvälvningar i de traditionella affärsverksamhetsmodellerna. 

Utkastet till redogörelse innehåller sammanlagt 39 utvecklingsförslag som riktar sig till följande prioriterade områden: 1) nationellt utvecklingsarbete, 2) fördelning av resurser och 3) internationellt påverkansarbete.

Framtidsredogörelsen beskriver läges-, förändrings- och framtidsbilden för sektorn samt presenterar utvecklingsförslag och slutsatser mot dessa bakgrunder för de politiska beslutsfattarna för den kommande tioårsperioden i syfte att strategiskt och långsiktigt kunna utveckla handeln. Redogörelsen innehåller även visioner och scenarier för handeln för 2032. 

Syftet med de föreslagna utvecklingsförslagen är att svara på den strategiska och långsiktiga utvecklingen av handeln i omvälvningen inom sektorn för att den finländska handeln ska ha framgång i konkurrensen både nationellt och internationellt, också i framtiden.

Ytterligare information:
Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7168