Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Yrkesbarometern ses över – ett ännu större informationspaket om den närmaste framtidens arbetskrafts- och kompetensbehov

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2023 11.23
Nyhet
Ihmisiä tietokoneen ääressä

Arbets- och näringsministeriet publicerar i slutet av 2023 den första arbetskraftsbarometern som samlar både yrkes- och branschspecifik information om arbetskrafts- och kompetensbehoven. Tidigare har information om arbetskraftsbehoven publicerats i yrkesbarometern, vars namn ändras i och med reformen. Målet är att skapa en bättre lägesbild av arbetsmarknaden i regionerna och i hela Finland.

Översynen av yrkesbarometern är en del av det arbete genom vilket arbets- och näringsministeriet utvecklar prognostiseringen av arbetskrafts- och kompetensbehoven på kort sikt. Prognostiseringen sträcker sig i fortsättningen ett år från bedömningen, medan tidsspannet tidigare var ett halvt år.

I bedömningen utnyttjas fortfarande regionala experter, men expertpanelernas sammansättning utvidgas. Till panelerna inbjuds från olika organisationer de viktigaste experterna i regionerna och branscherna. Utöver arbets- och näringsförvaltningens sakkunniga inbjuds också experter på sysselsättning och utbildning från kommuner och läroanstalter samt företrädare för arbetsgivarna.

Dessutom ses det statistiska material som används som stöd för panelens arbete över så att det ger en bättre lägesbild av den regionala arbetsmarknaden än för närvarande. Genom dessa ändringar säkerställs en så bred och tillförlitlig uppfattning som möjligt om arbetskrafts- och kompetensbehoven inom den närmaste framtiden både i regionerna och på riksnivå.

Nästa barometer publiceras i slutet av 2023

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en yrkesbarometer två gånger om året. På grund av det pågående reformarbetet offentliggörs inte yrkesbarometerns uppgifter om arbetskraftsbehoven våren 2023.

För arbetskraftsbarometern görs en ny webbplats som ger ännu bättre datainnehåll. Samtidigt säkerställs tillgången till data.

För att utveckla prognostiseringen av arbetskrafts- och kompetensbehoven på kort sikt har man fått finansiering ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Projektet genomförs tillsammans med NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Ytterligare information:

Reino Savolainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7268, [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU