Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Altia, Nordic Morning, Posti och Vapo återfördes till avdelningen för ägarstyrning

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.12.2020 15.10 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 16.23
Pressmeddelande 805

De aktieinnehav i Altia Abp (36,24 %), Nordic Morning Group Abp (100 %), Posti Group Abp (49,9 %) och Vapo Oy (16,7 %) som ingår balansräkningen för det statliga utvecklingsbolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy har i dag återförts till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Vake överförs å sin sida till arbets- och näringsministeriets ägarstyrning från statsrådets kanslis ägarstyrning. Arbets- och näringsministeriet ombildar Vake till Ilmastorahasto Oy utifrån regeringens beslut om inrättandet av en klimatfond i februari 2020. Regeringen drog upp närmare riktlinjer om detta vid sina budgetförhandlingar i september.

Det aktieinnehav på 8,31 procent i Neste Abp som ingår i Vakes balansräkning förblir i Vakes och sålunda i Ilmastorahasto Oy:s ägo efter överföringen. Statsrådets kansli har dock både nu och i framtiden behörighet i fråga om hela innehavet i Neste. Statsrådets kanslis direkta aktieinnehav i bolaget är 35,96 procent.

Det statliga utvecklingsbolaget Vake bildades 2016 i samband med offentliggörandet av det ägarpolitiska principbeslutet. I slutet av detta pressmeddelande finns en tidslinje som redogör för det ursprungliga syftet med Vake och för bolagets skeden från att det bildades fram till i dag.

Ytterligare information: Kimmo Viertola, avdelningschef, överdirektör, [email protected], tfn 0295 160 026, Petri Vihervuori, finansråd, [email protected], tfn 040 487 2623