Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Andreas Elfving blir minister Adlercreutz specialmedarbetare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2023 15.55
Pressmeddelande

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har utsett politices kandidat Andreas Elfving till sin specialmedarbetare vid statsrådets kansli.

Elfving övergår till uppdraget från Svenska folkpartiets partikansli, där han arbetade som politisk sekreterare. Under de senaste tio åren har Elfving också ansvarat för Svenska folkpartiets internationella ärenden.

I minister Adlercreutz kabinett ansvarar Elfving för EU-ärenden och kommunikation.

Europa- och ägarstyrningsministerns andra specialmedarbetare är Crista Grönroos, som har skött uppdraget sedan juli. Grönroos ansvarar för ägarstyrningsfrågor, bistår i frågor som gäller EU-politiken och samordnar arbetet i ministerns kabinett.

Ytterligare information: Andreas Elfving, specialmedarbetare, tfn 0295 160 851, statsrådets kansli