Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Anni-Kristiina Juuso utsedd till generalsekreterare för sannings- och försoningskommission för samer

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.1.2022 14.21 | Publicerad på svenska 31.1.2022 kl. 15.26
Pressmeddelande 54/2022
Ansiktsbild av Anni-Kristiina Juuso

Juris magister, vicehäradshövding Anni-Kristiina Juuso har utsetts till generalsekreterare för sannings- och försoningskommission för samer. Hon tillträder uppdraget den 1 februari 2022.

Juuso övergår till sitt nya uppdrag från Universitetet i Tromsø, där hon forskade i sannings- och försoningskommissioner för urfolk som doktorand. Dessförinnan arbetade hon som specialsakkunnig vid statsrådets kansli i uppgifter i anslutning till beredningen av sannings- och försoningskommissionen för samer. Hon har också varit äldre rådgivare med biträdande uppgifter i anslutning till beredningen av tillsättandet av en sannings- och försoningskommission för samer och kväner i Norge.

Generalsekreteraren ansvarar för ledningen och organiseringen av sekretariatets arbete under ledning av kommissionen. Generalsekreteraren deltar i det praktiska kommissionsarbetet i sekretariatet och i kommissionens möten i egenskap av sekreterare. De övriga medlemmarna i sekretariatet har ännu inte utsetts. Sekretariatet ska ha sitt säte i samernas hembygdsområde.

Sannings- och försoningskommission för samer tillsattes i oktober 2021, och dess mandatperiod löper ut vid utgången av 2023. Kommissionen är självständig och oberoende i sin verksamhet. Syftet med kommissionen är att identifiera och bedöma diskriminering av samer både i det förflutna och i dag.

Ytterligare information: Irja Jefremoff, ordförande, tfn 040 774 1048, sannings- och försoningskommission för samer, och Maiju Ranta, planerare, tfn 050 455 7402, statsrådets kansli

Mer information om sannings- och försoningskommissionen för samer