Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets kommunikationsavdelningStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 14.10.2020 10.05
Pressmeddelande 645/2020

Statsrådets kansli utlyste den 14 oktober ett anslag på sammanlagt 550 000 euro för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande. I denna ansökningsomgång efterlyses utrednings- och forskningsprojekt med anknytning till coronakrisens konsekvenser för jämställdheten, utvecklingstrenderna inom den internationella handeln samt de sociala trygghetssystemens uppföljningsmekanismer ur välfärdsekonomins synvinkel.

Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2020.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet senast den 4. november 2020 kl. 16.

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 187, statsrådets kansli