Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 28.11.2022 10.10
Pressmeddelande 681/2022

Den 28 november 2022 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 7 470 000 euro). Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2023. Ansökningstiden går ut den 17 januari 2023 kl. 16.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet.

Ytterligare information: ledande sakkunnig Sari Löytökorpi, statsrådets kansli, tfn 0295 160 187, fö[email protected]