Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetValtioneuvoston kanslia
31.5.2021 10.03
Pressmeddelande 347/2021

Statsrådets kansli utlyste den 31 maj anslag för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till ett belopp av sammanlagt 1 810 000 euro. Ansökningsomgången omfattar 11 forskningsteman som stöder statsrådets förvaltningsövergripande beredning och beslutsfattande.

Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2021.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor ska lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet senast den 30 juni 2021 kl. 16.

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 187, eller Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, tfn 0295 160 533, statsrådets kansli