Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.1.2022 10.13
Pressmeddelande 15/2022

Statsrådets kansli utlyste den 14 januari ett anslag på 200 000 euro för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Anslag kan sökas för ett projekt som utreder möjligheterna att införa konsumtionsbeskattning som baserar sig på livscykelutsläpp. Ansökningstiden går ut den 11 februari 2022 kl. 16.

Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2022.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor ska lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet senast den 11 februari 2022 kl. 16.

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, statsrådets kansli. tfn 0295 160 187, fö[email protected]