Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Arbetsgrupp tillsätts för att reformera arbetspensionssystemet

finansministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.10.2023 14.21 | Publicerad på svenska 2.10.2023 kl. 15.00
Pressmeddelande 421/2023
Stock bild av pensionär par

Vid sitt möte måndagen den 2 oktober diskuterade statsrådets finanspolitiska ministerutskott beredningen av pensionsreformen. Att reformera arbetspensionssystemet är ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att utreda reformen av arbetspensionssystemet.

Minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen ber social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Finlands näringsliv, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Akava att utse sina representanter i den arbetsgrupp som ska utreda reformen av arbetspensionssystemet. Till arbetsgruppen kallas dessutom en sakkunnig från Pensionsskyddscentralen.

Social- och hälsovårdsministeriet skickar begäran att utse medlemmar i arbetsgruppen den 2 oktober. Tidsfristen går ut den 16 oktober. Arbetsgruppen tillsätts när parterna har utsett sina medlemmar.

Liisa Siika-aho, som är avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet, utses till arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppens vice ordförande utses från finansministeriet. Till stöd för sitt arbete kan arbetsgruppen tillsätta underordnade arbetsgrupper och höra relevanta berörda aktörer.

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 31 januari 2025, varefter arbetsgruppens förslag sammanställs till en regeringsproposition.

Ett stabilt arbetspensionssystem som mål

Centrala mål för arbetspensionspolitiken i enlighet med regeringsprogrammet är att pensionerna håller en tillräcklig nivå och har en tillräcklig täckning, att situationen är rättvis mellan generationerna och att finansieringen är hållbar även på lång sikt.

Arbetspensionssystemet behöver reformeras eftersom dess finansiella hållbarhet har försämrats bland annat på grund av den sjunkande nativiteten, den försämrade försörjningskvoten och den svaga ekonomiska tillväxten. En reform behövs också för att säkerställa att pensionerna håller en tillräcklig nivå i framtiden.

Arbetsgruppen har som mål att utreda vilka konkreta ändringar i arbetspensionssystemet som behövs för att säkerställa den finansiella hållbarheten och trygga en tillräcklig förmånsnivå. Ändringarna ska på lång sikt stärka de offentliga finanserna med cirka 0,4 procentenheter i förhållande till bruttonationalprodukten. Detta motsvarar ungefär en miljard euro. Syftet med utredningsarbetet är dessutom att hitta metoder för att på lång sikt och på ett konkret sätt stabilisera nivån på pensionsförsäkringsavgifterna. Detta innebär att arbetspensionssystemet anpassas till eventuella chocker med hjälp av ett regelbaserat konsolideringssystem. Arbetsgruppen ska utreda ändringar på lång sikt, det vill säga ändringar som inte inverkar på pensionerna på kort sikt.

Ytterligare information: Liisa Siika-aho, avdelningschef, tfn 0295 163 085, [email protected], och Sakari Rokkanen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 109, [email protected], social- och hälsovårdsministeriet