Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Arbetsgruppen som kartlägger behoven att uppdatera kriskommunikationen fortsätter till slutet av 2022

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.7.2022 13.27
Pressmeddelande 429

Statsrådets kansli tillsatte hösten 2021 en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga behoven att uppdatera statsförvaltningens kommunikation till allmänheten gällande krissituationer. Projektets mandattid har förlängts till den 31 december 2022.

Motiveringen är bland annat den förändrade säkerhetssituationen och behovet att uppdatera kriskommunikation till följd av den. Dessa reds ut under hösten. Fortsättningen av arbetet året ut stöds också av tidsplanen för säkerhetsstrategin för samhället. 

Arbetsgruppen har från början av sin mandattid samlat iakttagelser och erfarenheter om delområden inom kriskommunikationen som behöver uppdateras. Dessa har konstaterats särskilt under covid-19-pandemin. I slutet av sin mandatperiod publicerar arbetsgruppen en rapport om utvecklingsobjekten och lösningarna som gruppen föreslår i december 2022.

Mer information: Päivi Tampere, ordförande för arbetsgruppen, kommunikationschef, statsrådets kansli, [email protected], tfn 0295 160 911